Konkursy

Nominacje do Nagrody im. Kotarbińskiego

Opublikowano: 2018-09-25

forum akademickie

Kapituła Konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego wskazała pięć książek, spośród których wybierze najlepsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Finał czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki odbędzie się 25 listopada w Filharmonii Łódzkiej.

Kapituła Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych w dniu 21 września 2018 r. nominowała do nagrody następujące prace:

Moniki Bobako Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, wydaną i zgłoszoną przez Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS;

Adama Dyrdy Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, zgłoszoną przez dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Andrzeja Friszkego Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984, wydaną przez Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Europejskim Centrum Solidarności, zgłoszoną przez dyrektora Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk;

Piotra Madajczyka Marzenie o narodzie doskonałym. Między biopolityką a etnopolityką, wydaną i zgłoszoną przez Wydawnictwo NERITON;

Nataszy Szutty Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?, wydana przez Wydawnictwo Naukowe Academicon, zgłoszoną przez dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych została ustanowiona, by regularnie dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach. Bywa, że wybitne prace z zakresu nauk humanistycznych pozostają niezauważone, podczas gdy ich potencjał naukowy jest ogromny. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Uniwersytet Łódzki, gdzie narodziła się idea Nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie.

W ciągu trzech edycji Nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego udało się stworzyć również inną nieocenioną wartość – ogólnopolskie środowisko wybitnych humanistów, którzy w przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju tej nauki. W czasach, gdy ważna rola humanistyki w naszym życiu bywa kwestionowana, budowanie silnego środowiska tego typu jest niezbędne.

Paweł Śpiechowicz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie