Sprawy nauki

Nowa KRD ukonstytuowana

Opublikowano: 2020-01-13

forum akademickie
Źródło: KRD

Wybrany w grudniu Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów XV kadencji zebrał się na swoim pierwszym posiedzeniu.

Podczas obrad podjęto decyzję o powołaniu dwóch wiceprzewodniczących (mgr Anna Szymczak i mgr Tomasz Tokarski) oraz sekretarza (mgr Przemysław Brzuszczak). Zarząd powołał także trzech nowych członków Rady Doradczej: mgr Dominik Bień, mgr Jan Burbo oraz mgr Łukasz Jan Śledziński. Ustanowiony został termin I Otwartego Posiedzenia Zarządu, które odbędzie się w dniach 28 lutego – 1 marca br. Ponadto Zarząd postanowił o przeprowadzeniu nowej rekrutacji na funkcje pełnomocników Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Nabór zostanie ogłoszony niebawem.

Wybory nowych władz KRD odbyły się na XVI Zjeździe Delegatów w Warszawie w grudniu ub. roku. Przewodniczącym w kadencji 2020 został Aleksy Borówka, doktorant z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (nauki o polityce i administracji). Jest pierwszym reprezentantem wrocławskiej uczelni stojącym na czele KRD. W minionej kadencji pełnił funkcję pełnomocnika Zarządu ds. działalności naukowej. Ukończył studia z zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz bezpieczeństwa międzynarodowego (UWr). Na Uniwersytecie Wrocławskim jest przedstawicielem doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej, przewodniczącym Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych, członkiem komisji senackich ds. jakości kształcenia oraz ds. nauczania. Jest dwukrotnym laureatem Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej (II i III miejsce). Był konsultantem w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu. Działa społecznie: jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia LIRA, wolontariuszem w Fundacji Ekopotencjał-Przestrzeń Możliwości i współzałożycielem Grupy Rekonstrukcyjnej SPAT Wrocław i RATS JWK. Zdobywał nagrody w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych.

Pełny skład Zarządu: mgr Aleksy Borówka (Uniwersytet Wrocławski), mgr Anna Szymczak (Uniwersytet Łódzki), mgr Tomasz Tokarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), mgr Bartłomiej Skowronek (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), mgr Ewelina Sobecko (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), mgr Przemysła Brzuszczak (SGH Warsaw School of Economics / Uniwersytet Warszawski), mgr Mikołaj Sałek (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN im. Mirosława Mossakowskiego).

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Do jej statutowych zadań należy m.in. promowanie środowiska doktorantów, a także jego potrzeb edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych; przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych; ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granicą; dbanie o podnoszenie jakości kształcenia doktorantów; wspieranie i promowanie samorządności doktorantów; kreowanie i promowanie w środowisku doktoranckim postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie mobilności doktorantów oraz prowadzenie działalności upowszechniającej naukę.

MK, źródło: KRD

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie