Sprawy nauki

Projekt EPOS

Opublikowano: 15.02.2017

forum akademickie

14 lutego w Instytucie Geofizyki PAN zainaugurowano projekt EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej. Jego celem jest zbudowanie stałego procesu transferu technologii pomiędzy nauką a przemysłem w zakresie nauk o Ziemi. Służyć temu będzie budowa specjalistycznych poligonów pomiarowych zintegrowanych obserwacji procesów geodynamicznych. Do obserwacji zjawisk fizycznych zachodzących wewnątrz górotworu oraz w jego strefie przypowierzchniowej zastosowany zostanie zintegrowany system obserwacji i pomiarów geofizycznych, tj. lokalne i regionalne sieci sejsmologiczne, geodezyjne, grawimetryczne oraz geofizyczne.

W ramach projektu powstanie infrastruktura badawcza EPOS-PL – wielowarstwowa, multidyscyplinarna i interoperacyjna infrastruktura badawcza, gdzie zbierane i gromadzone będą dane z rozproszonych sieci pomiarowych, a następnie opracowywane, standaryzowane i integrowane w postaci baz danych wraz z metadanymi, do których dostęp zapewniony będzie poprzez stronę web wraz z odpowiednimi serwisami/aplikacjami analitycznymi oraz dedykowanymi wizualizacjami.

Projekt i związane z nim inwestycje mają na celu zaspokojenie potrzeb środowiska naukowego i przedsiębiorstw w kwestii otwartego dostępu do zintegrowanych, rozproszonych istniejących i nowo powstających infrastruktur badawczych w dziedzinie nauk o Ziemi, w połączeniu z szeroką gamą solidnych opracowanych danych, narzędzi do modelowań oraz serwisów analitycznych.

Wartość projektu to 62 558 323,87 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 47 399 281,47 zł.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą: Instytut Geofizyki PAN, ACK Cyfronet AGH, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Geodezji i Kartografii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Polska Grupa Górnicza.

Jk

(źródło: PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie