Sprawy nauki

Nowa publikacja na temat pogromu kieleckiego

Opublikowano: 08.03.2018

forum akademickie

Pod klątwą. Społeczny Portret Pogromu kieleckiego – to nowa, dwutomowa publikacja prof. Joanny Tokarskiej-Bakir z Instytutu Slawistyki PAN.

Pogrom kielecki był przedmiotem dwu śledztw, jednego zaraz po masakrze, drugiego prowadzonego po 1989 roku. Książka, oparta na kwerendzie w Instytucie Pamięci Narodowej w latach 2013-2017 i innych archiwach, stanowi szczegółowy audyt obu tych postępowań. Autorka wykorzystała także archiwum domowe Michała Chęcińskiego, świadka w śledztwie z lat 90.

Książka odsłania nieznane aspekty wydarzeń kieleckich. Pierwszy tom zawiera szczegółową analizę pogromu. Prezentuje także kontekst społeczny. Celem tomu drugiego było skompletowanie najważniejszych źródeł dokumentujących to zdarzenie, w tym wielu niepublikowanych zeznań Żydów ocalałych z pogromu. Pozwoliły one na zrekonstruowanie doświadczenia ofiar oblężonych w domu przy ul. Planty 7. Zgromadzona dokumentacja umożliwiła skorygowanie dotychczasowych list ofiar, z których aż 17 pozostało bez identyfikacji. Przyczynkiem do fenomenu świadectwa jest też zestawienie zeznań sprawców i ofiar, które dzieli pięć dekad pomiędzy śledztwami.

Dzięki protokołom przesłuchań z lat czterdziestych i dziewięćdziesiątych, dokumentom osobistym, prasowym i notarialnym w książce zarysowano sylwetki osób reprezentujących z jednej strony kielecki tłum pogromowy, z drugiej ówczesne instytucje władzy (Milicja Obywatelska, Wojsko Polskie, Urząd Bezpieczeństwa, Urząd Wojewódzki). Instytucje te, rekrutujące się z tego samego społeczeństwa, którego bezpieczeństwa strzegły, nie tylko nie opanowały krytycznej sytuacji, ale same włączyły się do pogromu. Analiza biografii aktorów zdarzenia odsłania zupełnie nieznaną, nieideologiczną historię Polski oglądaną z perspektywy Kielc.

JK

(źródło: IS PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie