Sprawy nauki

Nowatorska operacja w WUM

Opublikowano: 2019-03-15

forum akademickie

Specjaliści z Kliniki Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowanej przez prof. Sławomira Nazarewskiego przeprowadzili pierwszą w Europie i prawdopodobnie na świecie udaną operację naprawy stent-graftu Nellix (Endologix), za pomocą endoprotezy z odgałęzieniami do tętnic trzewnych.

Dr hab. Tomasz Jakimowicz dokonał udanej wewnątrznaczyniowej „naprawy” stent-graftu u chorego, u którego doszło do znacznego powiększenia tętniaka aorty brzusznej po wcześniejszym wewnątrznaczyniowym leczeniu za pomocą systemu Nellix w innym ośrodku. Do operacji wykorzystano specjalnie zmodyfikowany dla tego pacjenta stent-graft z odgałęzieniami do naczyń trzewnych.

Stent-grafty Nellix zostały niedawno całkowicie wycofane z rynku z powodu znaczącej liczby istotnych powikłań. Operacje naprawcze u chorych z przeciekiem użyciu stent-graftu typu Nellix były dotychczas praktycznie niemożliwe do wykonania metodą wewnątrznaczyniową z powodu specyficznej budowy stent-graftu. Jedyną skuteczną metodą w przypadku przecieku typu 1A była konwersja do operacji otwartej, której nie można wykonać u niektórych pacjentów. Metoda zastosowana przez dr. hab. Tomasza Jakimowicza daje tym osobom szansę na wyleczenie. To świetna wiadomość dla wielu chorych, bowiem przed wycofaniem z rynku stent-graft Nellix był bardzo popularny w naszym kraju.

Klinika Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej jest największym w Polsce oraz wiodącym w Europie i na świecie ośrodkiem zajmującym się leczeniem chorób aorty w tym tętniaków piersiowo-brzusznych, jest także jedynym w Polsce i jednym z kilkunastu ośrodków na świecie mających dostęp do technologii wewnątrznaczyniowej opracowanej do leczenia tętniaków łuku aorty (stent-grafty z odgałęzieniami do pnia ramienno-głowowego i tętnicy szyjnej). Klinika ściśle współpracuje w opracowywaniu nowych metod leczenia wewnątrznaczyniowego schorzeń aorty z najważniejszymi ośrodkami na świecie

JK

(Źródło: WUM)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie