Szkoły wyższe

Nowe kierunki studiów na rok akademicki 2018/2019 na UG

Opublikowano: 21.05.2018

forum akademickie

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2018/19 to 78 kierunków studiów i 223 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także studia doktoranckie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

W ofercie UG na nowy rok akademicki znajdują się 4 nowe kierunki studiów – dwa w języku polskim i dwa w języku angielskim:

  1. Ochrona zasobów przyrodniczych (studia stacjonarne I stopnia) na Wydziale Biologii
  2. Genetyka i biologia eksperymentalna (studia stacjonarne I stopnia) na Wydziale Biologii
  3. Intercultural and Business Relations in Europe (studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim) na Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Filologicznym oraz Wydziale Nauk Społecznych
  4. Cultural Communication (studia stacjonarne I i II stopnia w języku angielskim) na Wydziale Filologicznym

Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wszystkie łączy interdyscyplinarność – zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności w różnych dziedzinach podnosi szanse absolwentów na rynku pracy.  Nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci będą odbywać praktyki w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach. Wiedzę będą zdobywać pod okiem kadry akademickiej UG i praktyków – specjalistów.  Studiowanie w jednym z najnowocześniejszych kampusów uniwersyteckich w Polsce – Bałtyckim Kampusie UG w Gdańsku Oliwie – stanowi nieodłączny atut.

Rekrutacja odbywa się przez Internet w wygodnym dla kandydatów systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).   Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG:  http://ug.edu.pl/rekrutacja

Beata Czechowska-Derkacz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie