Badania

Nowe oblicze polskiej wsi

Opublikowano: 2019-11-13

forum akademickie
Fot. Maciej Andrzejewski

Jak zmienia się wieś i jaka jest w tym rola programów zmierzających do jej odnowy – zagadnienia te bada Oskar Wolski z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 

Współczesna wieś podlega dynamicznym przemianom. Jeszcze niedawno utożsamiana z rolnictwem, które było główną gałęzią jej gospodarki oraz ze społecznością chłopską, która stanowiła głównych jej mieszkańców – obecnie pełni wiele różnych funkcji. Jest przestrzenią pełną życia, obcowania z naturą, rekreacji i turystyki. Wieś to już nie tylko rolnicy, ale także osoby zajmujące się prowadzeniem własnego biznesu, pracujące w usługach czy też w ogóle pracujące w mieście, a poza nim jedynie spędzające czas wolny.

– Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co tworzy wieś – jest tak różna, jak ludzie, którzy ją zamieszkują i tworzą jej społeczność. Istotne dla przemian wsi są jednak polityki jej rozwoju, które tworzą pewien obraz wsi: jaka ona będzie, gdy osiągniemy zakładane cele. Polityki te są realizowane w postaci różnego typu programów rozwoju. Jednym z nich są programy odnowy wsi – mówi doktorant Oskar Wolski z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ.

Programy odnowy wsi są szczególne, ponieważ dotyczą pewnych wartości życia na wsi, tradycji i tożsamości. Z drugiej strony, w ramach tych programów prowadzone są także bardziej typowe działania, jak choćby te zmierzające do poprawy infrastruktury.

– Programy odnowy wsi mają na ogół inne cele niż programy rozwoju obszarów wiejskich finansowane ze środków UE. Programy jakie wdrażają samorządy wojewódzkie są skupione także na aspektach społecznych – wskrzeszeniu tradycji, odbudowywaniu więzi międzyludzkich i wartości. Jest to alternatywny sposób rozwoju wsi i dlatego w swoich badaniach staram się dociec jak takie programy wpływają na przestrzeń wiejską – dodaje Wolski.

W programach tego typu po finansowanie występują społeczności lokalne, na poziomie danej wioski. Mimo że realizowane projekty są drobne, to z punktu widzenia mieszkańców wsi bardzo ważne. Są to na przykład projekty dotyczące przestrzeni (renowacje obiektów, wyposażenie placów zabaw), aspektów społeczno-kulturowych (organizacja festynów, pielęgnowanie tradycji, edukacja) i gospodarki (rozwijanie kompetencji przedsiębiorców).

– Poza tym te programy wpływają na wieś także w sferze symbolicznej, a wpływ ten opiera się na wyobrażeniu wsi jako sielanki – podsumowuje doktorant UŁ.

Badania dotyczą ośmiu województw, które realizowały lub nadal realizują programy odnowy wsi – opolskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, wielkopolskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie.

Realizowana rozprawa doktorska pt. „Programy odnowy wsi w przemianach społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich” uzyskała finansowanie w ramach konkursu ETIUDA organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Na finansowanie składa się stypendium doktorskie oraz pokrycie kosztów stażu zagranicznego. Całkowity budżet to 90 328 zł.

źródło: UŁ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie