Życie akademickie

Nowe uprawnienia doktorskie Uniwersytetu Rzeszowskiego

Opublikowano: 2019-02-05

forum akademickie

Kolejny wydział Uniwersytetu Rzeszowskiego decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora. 

Do tej pory uprawnienia do doktoryzowania miało sześć wydziałów podkarpackiej uczelni: Pedagogiczny, Socjologiczno-Historyczny, Ekonomii, Biologiczno-Rolniczy, Filologiczny i Medyczny. 28 stycznia do grona tego dołączył Wydział Prawa i Administracji, który otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

– To ważna dla wydziału decyzja. Z jednej strony podkreśla silną i stabilną pozycję naszej jednostki, z drugiej zaś otwiera drogę do dalszego rozwoju dla naszych studentów, absolwentów i młodych pracowników nauki, którzy wiążą swoją przyszłość z zawodem prawnika i naszym miastem – mówi dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UR.

Wydział w obecnej postaci działa od 2001 roku, czyli od momentu założenia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wcześniej funkcjonował w tamtejszej filii UMCS. Od 1980 roku prowadzone są na nim magisterskie studia prawnicze.

Z kolei działający od 2005 roku Wydział Medyczny, dotąd z uprawnieniami jedynie w naukach o zdrowiu, otrzymał kolejne: do nadawania stopnia doktora nauk medycznych. Jak zaznaczają władze uczelni, to kolejny krok w budowaniu silnej medycyny w UR. Obecnie kandydaci zainteresowani tym obszarem nauki mają do dyspozycji 9 kierunków z najmłodszym – lekarskim (obecnie studiuje 4. rok).

– Cieszy nas, że Wydział Medyczny się rozwija. To kolejny krok na żmudnej drodze budowania pozycji zarówno naukowej, jak i dydaktycznej. Uruchomiona niedawno ścieżka anglojęzyczna na kierunku lekarskim, uprawnienia, rozwój kadry i pozyskiwane granty pozwalają śmielej patrzeć w przyszłość – przyznaje prof. Artur Mazur, dziekan Wydziału Medycznego.

Od początku funkcjonowania uczelni pod obecną nazwą do końca ubiegłego roku wydziały uniwersytetu, posiadające stosowne uprawnienia, nadały stopień doktora habilitowanego 54 osobom. W tym czasie wypromowano 555 doktorów. UR zatrudnia ponad 1330 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym ponad 300 profesorów i doktorów habilitowanych.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie