Instytuty naukowe

Nowe wirniki do ultralekkich śmigłowców

Opublikowano: 2019-01-30

forum akademickie

Efektem zakończonego właśnie projektu badawczego firmy Gyro-Tech Innovation in Aviation Sp. z o.o., realizowanego we współpracy z Instytutem Lotnictwa, są innowacyjne wirniki śmigłowcowe, które w oparciu o testy naziemne oraz próby w powietrzu wykazały światową jakość oraz najwyższą konkurencyjność w stosunku do wyrobów obecnie stosowanych na rynku.

W ramach wspólnych prac w projekcie „Innowacyjne kompozytowe wirniki do śmigłowców ultralekkich” zaprojektowano dwa rodzaje wirników, w tym jeden z opracowanym w Instytucie Lotnictwa innowacyjnym profilem dedykowanym specjalnie do wirników lekkich śmigłowców. Przeprowadzono wszystkie niezbędne analizy m.in. z zakresu aerodynamiki CFD i mechaniki lotu, wytrzymałości materiałów MES, badania materiałowe kompozytów, próby technologiczne najnowszych dostępnych włókien zbrojenia kompozytów polimerowych, badania wytrzymałościowe części nasadowych i węzłów oraz próby dowodowe wymagane do ich dopuszczenia do lotu, a następnie przeprowadzono testy funkcjonalne na ziemi i w powietrzu.

Łopaty zostały z powodzeniem oblatane na kilku różnych konstrukcjach i znalazły już swoich odbiorców na świecie. Po bardzo pozytywnych opiniach pilotów łopaty opracowane w Instytucie Lotnictwa są wykorzystywane w takich śmigłowcach jak: Dynali H3, CH7 Kompress, Cicare 8 oraz na popularnym Robinson R-22.

W efekcie tej współpracy firma Gyro-Tech, uznany na świecie producentem wirników wiatrakowcowych, rozszerzyła asortyment produkcji na łopaty wirników do lekkich i ultralekkich śmigłowców.

Kierownikiem merytorycznym projektu był mgr inż. Tomasz Szczepanik z Centrum Transportu i Konwersji Energii Instytutu Lotnictwa, a całe przedsięwzięcie było współfinansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach wsparcia badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez małe przedsiębiorstwa. Projekt „Innowacyjne kompozytowe wirniki do śmigłowców ultralekkich” był prowadzony od stycznia 2016 do grudnia 2018.

Próby w locie odbyły się m.in. u argentyńskiego producenta śmigłowców Cicaré Helicópteros S.A. Obejmowały ok. 5 godzin lotu, w czasie których testowano zachowanie śmigłowca z nowymi łopatami, potwierdzając prawidłowe zachowanie i niski poziom wibracji we wszystkich stanach lotu, łącznie z autorotacją i w pełnym zakresie prędkości. W grudniu odbyły się ostatnie próby na znanym śmigłowcu amerykańskim Robinson R-22 i choć nie jest on sprzętem ultralekkim, łopaty Gyro-Tech zdały egzamin. Próby potwierdziły wysoką jakość łopat, dzięki czemu śmigłowiec mógł uzyskać w locie prędkość większą o ok. 10 km/h i jednocześnie mniejszą o ok. 10% prędkość opadania autorotacyjnego. Nowy wirnik generuje też wyraźnie niższy hałas, a dzięki wyższej niż oryginalne łopaty inercji, np. po awarii silnika, pozwala utrzymać energię wirnika przez okres do 4 sekund, przy oryginalnych łopatach tylko 1 sek.

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe wynikające z ogólnoświatowego trendu wymiany wirników nośnych w śmigłowcach, z tradycyjnej konstrukcji duraluminiowej lub mieszanej duralowo-kompozytowej na nowoczesne rozwiązania całkowicie kompozytowe, umożliwiające poprawę osiągów konstrukcji oraz wydłużenie okresu eksploatacji. Ideą przyświecająca jego realizacji było połączeniu sił dwóch krajowych liderów branżowych: firmy Gyro-Tech, która posiada największe w kraju doświadczenie w produkcji wirników autorotacyjnych do wiatrakowców i jest jedynym takim przedsiębiorstwem w kraju, oraz lidera w zakresie prac badawczo-rozwojowych w lotnictwie, jakim jest Instytut Lotnictwa.

JK

(Źródło IL)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie