Sprawy nauki

Nowe władze Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Opublikowano: 2020-09-14

forum akademickie
Źródło: www.ukw.edu.pl

Prof. Piotr Kostyło z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy został nowym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Zjazd Delegatów, którego celem był wybór władz PTP na kadencję 2020–2023, odbył się 3 września w Warszawie.  

Dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW, zastąpi dr hab. Joannę Madalińską-Michalak, która pełniła swoją funkcję przez ostatnie 3 lata. Nowy przewodniczący przez dwie minione kadencje stał na czele Oddziału PTP w Bydgoszczy, zaś od 2017 roku był również członkiem Zarządu Głównego PTP, pełniąc w nim funkcję wiceprzewodniczącego. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1994 roku obronił doktorat z filozofii na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2009 roku uzyskał habilitację z pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Wykluczanie jako problem filozofii edukacji. Komentarz do badań empirycznych, Impuls 2008). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół podstaw prawa, prawa socjalnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, oświatowego, karnego, a także historii pomocy społecznej, historii filozofii, filozofii edukacji, koncepcji filozofii i etyki. Należy do: Międzynarodowej Sieci Filozofów Edukacji (INPE); Międzynarodowego Towarzystwa Ferdynanda Ebnera (IFEG); Lwowskiego Towarzystwa Filozoficznego im. Kazimierza Twardowskiego; Towarzystwa Polskich Absolwentów Oxford i Cambridge (OSP).

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne powstało w 1981 r. w zawiązaniu do bogatej tradycji stowarzyszeń naukowo-pedagogicznych, działających na ziemiach polskich. Inicjatorami i inspiratorami powstania Towarzystwa byli członkowie Polskiej Akademii Nauk: prof. Wincenty Okoń i prof. Bogdan Suchodolski. Skupia pracowników naukowych – specjalistów w zakresie pedagogiki oraz praktyków w dziedzinie oświaty i wychowania. Celem PTP jest udział w rozwoju nauk pedagogicznych, prowadzenie, wspieranie i propagowanie badań w zakresie nauk pedagogicznych oraz popularyzacja ich osiągnięć w kraju i za granicą. Towarzystwo jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań Edukacyjnych (European Educational Research Association, EERA) i Światowego Towarzystwa Badań Edukacyjnych (World Education Research Association, WERA).

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie