Życie akademickie

Nowe władze Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych

Opublikowano: 2020-07-07

forum akademickie

Dr hab. Hubert Kowalski będzie nadal prezesem Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Wyboru władz na kadencję 2020–2023 dokonano 1 lipca.

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych odbyło się w trybie online. Po raz kolejny funkcję prezesa SMU powierzono dr. hab. Hubertowi Kowalskiemu z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Stoi on na czele stowarzyszenia od momentu jego założenia, tj. od 2014 roku. W skład nowego Zarządu weszli ponadto: dr Magdalena Muskała (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – wiceprezes; dr Marek Bukowski (Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) – wiceprezes; dr Marta Piszczatowska (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – wiceprezes; mgr Joanna Ślaga, (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – wiceprezes; mgr Marta Szaszkiewicz (Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego) – sekretarz; dr Natalia Bahlawan (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – skarbnik

Geneza powstania w Polsce pierwszego stowarzyszenia zrzeszającego muzea działające w strukturach wyższych uczelni sięga 2012 roku. Wówczas to doszło do pierwszego spotkania przedstawicieli polskich muzeów uczelnianych. Jego gospodarzem było Muzeum Politechniki Warszawskiej. Na zaproszenie odpowiedzieli muzealnicy z Białegostoku, Poznania, Krakowa, Gdyni, Gdańska i Warszawy. Do kolejnego spotkania doszło w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Skutkiem prowadzonych rozmów było uruchomienie strony internetowej muzeauczelniane.pl. Po dwóch latach działań wspólne doświadczenia przedstawicieli akademickich jednostek muzealnych zaowocowały podjętą 28 maja 2014 roku decyzją o powołaniu Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych.

Najważniejszym celem SMU jest działalność na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych oraz zachowania dziedzictwa akademickiego poprzez jego ochronę, upowszechnianie, promocję, a także wspieranie gromadzenia, dokumentowania i konserwacji zabytków, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych. Co roku SMU organizuje ogólnopolską konferencję naukową (2016 – Nieborów, 2017 – Kraków, 2018 – Łódź, 2019 – Gdańsk), w trakcie której uczestnicy debatują o różnych aspektach działalności muzeów uczelnianych. Do stowarzyszenia należą lub współpracują z nim przedstawiciele 102 jednostek z całej Polski.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie