Sprawy nauki

Nowi członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki

Opublikowano: 2020-09-18

forum akademickie

Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, powołał 12 nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki. 

Rada Narodowego Centrum Nauki jest kluczowym organem NCN, który m.in. określa dyscypliny naukowe i grupy dyscyplin, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN na realizację projektów badawczych, ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych  lub grup dyscyplin i określa warunki przeprowadzania konkursów, a także dokonuje wyboru – spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych – Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach.

W związku z przypadającą w grudniu 2020 roku wymianą połowy składu Rady Narodowego Centrum Nauki, minister Wojciech Murdzek powołał 12 nowych członków tego gremium. Ich kadencja rozpocznie się 15 grudnia 2020 r. i potrwa do 14 grudnia 2024 r.

Powołania otrzymali:

 1. prof. dr hab. Krystyna Bartol (Zakład Hellenistyki Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 2. prof. dr hab. Wojciech Dajczak (Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzica Kulturowego na Wydziale Prawa o Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 3. prof. dr hab. Stefan Dziembowski (Instytut Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego)
 4. dr hab. inż. Krzysztof Fic (Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej)
 5. dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego)
 6. prof. dr hab. Robert Hasterok (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego)
 7. prof. dr hab. Monika Kaczmarek (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie)
 8. prof. dr hab. Grzegorz Karch (Instytut Matematyczny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego)
 9. prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego)
 10. prof. dr hab. Bronisław Rudak (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN)
 11. prof. dr hab. n. med. Anetta Undas (Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 12. prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz (Instytut Psychologii na Wydziale Psychologii SWPS – Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu)

W składzie Rady Narodowego Centrum Nauki pozostają, powołani 15 grudnia 2018 r., następujący członkowie (ich kadencja skończy się 14 grudnia 2022 r.):

 1. prof. dr hab. Jakub Fichna (Zakład Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
 2. prof. dr hab. Jacek Kuźnicki (Laboratorium Neurodegeneracji Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie)
 3. prof. dr hab. Jerzy Łuczka (Zakład Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 4. prof. dr hab. Dariusz Markowski (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 5. prof. dr hab. Piotr Migoń (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Warszawskiego)
 6. dr hab. Justyna Olko (Pracownia „Spotkania Starego i Nowego Świata” na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego)
 7. prof. dr hab. inż. Marek Samoć (Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej)
 8. prof. dr hab. Andrzej Sobczak (Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)
 9. prof. dr hab. Tomasz Szpiro (Zakład Analizy i Wspomagania Decyzji w Instytucie Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie)
 10. prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)
 11. dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz (Katedra Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej)
 12. prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska (Zakład Teorii Maszyn i Robotów w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej).

źródło: MNiSW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie