Badania

Nowoczesne stanowisko do badania przepływów w ośrodkach porowatych

Opublikowano: 2019-02-06

forum akademickie
Źródło: Facebook/INiG – PIB

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy uruchomił pierwsze i – jak na razie – jedyne w Europie stanowisko, w którym można przeprowadzać precyzyjne badania przepływów w ośrodkach porowatych.

Poszukiwania i eksploatacja złóż niekonwencjonalnych (typu shale, tight, pozyskiwanie metanu z pokładów węgla) oraz złóż konwencjonalnych, zwłaszcza tych zalegających na dużych głębokościach, wymaga nowego podejścia do badań parametrów petrofizycznych. Podczas przeprowadzania tych badań, przy testach związanych z przepływami płynów złożowych, w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu eksploatacji odwiertów i inżynierii złożowej, muszą być uwzględnione między innymi takie parametry, jak:

  • ściśliwość skał i cieczy (zmieniająca w sposób drastyczny porowatość i przepuszczalność);
  • ciśnienie porowe/złożowe i geostatyczne;
  • temperatura złożowa.

Wykonywanie tego typu pomiarów jest już możliwe w unikalnym w skali europejskiej stanowisku do badania przepływów płynów przez ośrodki porowate. Jego rdzeniem jest zestaw aparaturowy Core Flood System firmy DCI Corporation zbudowany zgodnie z wymaganiami technicznymi postawionymi przez INiG – PIB. System ten umożliwia wykonywanie wszystkich typów testów związanych z przepływami płynów przez próbki skał porowatych w symulowanych warunkach złożowych oraz określenie współczynnika ściśliwości skał i cieczy. Ciśnienia robocze do 700 bar (max. 1000 bar), temperatura do 180°C.

Pracę zestawu uzupełniają urządzenia laboratoryjne:

  • Pulse Decay do badania skrajnie niskich przepuszczalności;
  • aparat firmy Data Physics do mierzenia kątów kontaktu i napięć powierzchniowych na granicy faz;
  • reometr rotacyjny Anton Paar MCR 301 do pomiarów właściwości reologicznych cieczy i niektórych ciał plastycznolepkich (urządzenia te umożliwiają wykonywanie pomiarów również w symulowanych warunkach złożowych);
  • TRISTAR do badania procesów dyfuzyjnych w ośrodkach porowatych.

Zainteresowanych skorzystaniem z możliwości nowoczesnego stanowiska do badania przepływów w ośrodkach porowatych Instytut zaprasza do współpracy. Kontakt: dr inż. Grzegorz Leśniak (kierownik Zakładu Geologii i Geochemii INiG – PIB, grzegorz.lesniak@inig.pl; mgr inż. Paweł Budak (kierownik Zakładu Inżynierii Naftowej INiG – PIB, paweł.budak@inig.pl)

Źródło: INiG – PIB

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie