Szkoły wyższe

Nowości na studiach podyplomowych UMCS

Opublikowano: 2017-09-14

forum akademickie

Oprócz tradycyjnej rekrutacji na studia I i II stopnia, na UMCS trwa również nabór na studia podyplomowe. Poszerzając kompetencje zarówno zawodowe, jak i psychospołeczne, absolwenci studiów podyplomowych stają się cennym „nabytkiem” dla pracodawców. Kursy pomagają bowiem rozwijać ścieżkę kariery i są szansą na zdobycie lepszej posady, a wypalonym zawodowo – dają możliwość odświeżenia wiedzy, a także zmiany zawodu. Studia podyplomowe prowadzone na uczelni są rozwiązaniem, które z jednej strony pozwala podnieść swoją wartość na rynku pracy, a z drugiej daje szansę na osobisty rozwój.

Uczelnia proponuje bogatą ofertę kierunków studiów podyplomowych. Obecnie do wyboru jest blisko 80 kierunków, wśród których nową propozycję stanowią: monitoring i zarządzanie środowiskiem, programowanie i bazy danych, programowanie i informatyka w szkole, interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy, kompetencje wychowawcze, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, psychologia sądowa, ochrona danych osobowych, filozofia i etyka.

Nowością jest także Podyplomowe Studium Legislacji, na którym słuchacze nauczą się, jak przygotować poprawne i skuteczne akty prawne: projekty regulaminów, uchwał czy zarządzeń. Do udziału w Studium uczelnia zaprasza absolwentów uczelni wyższych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej. O unikalnej formie studiów świadczy nie tylko praktyczny format zajęć dydaktycznych, ale również starannie dobrani i doświadczeni specjaliści z zakresu legislacji: wieloletni pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Sejmu czy Kancelarii Senatu. Zajęcia prowadzone będą również przez kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Dokumenty można składać do 30 września 2017 r.

Wśród wielu ciekawych i zróżnicowanych tematów znajdują się również m.in.: Architektura książki – projektowanie i edycja, Coaching i mentoring, Języki skandynawskie dla rynku pracy, Public relations and media marketing, Radioekologia czy Realizator dźwięku w studio i na koncercie.

Pełna oferta kierunków podyplomowych znajduje się na stronie: http://www.umcs.pl/pl/studia-podyplomowe,79.htm. Tam również informacja dotycząca terminów rekrutacji na poszczególnych kierunkach.

Aneta Adamska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie