Szkoły wyższe

Nowy kierunek studiów w UMB

Opublikowano: 15.02.2018

forum akademickie

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku planuje utworzyć nowy, unikatowy w Polsce kierunek studiów licencjackich – biostatystykę. Adresowany jest do uczniów lubiących nauki przyrodnicze lub ścisłe i myślących o wykonywaniu zawodów związanych z medycyną. Jest alternatywą dla kierunków ścisłych mających charakter czysto teoretyczny, takich jak matematyka czy informatyka, i dla kierunków praktycznych związanych z naukami medycznymi, farmaceutycznymi czy naukami o zdrowiu.

Absolwenci tego kierunku będą posiadać wiedzę i umiejętności umożliwiające wnioskowanie na podstawie danych. Biostatystyka obejmuje metody statystyczne stosowane w medycynie i biologii, a także innych naukach przyrodniczych. Konieczna jest zarówno wiedza matematyczna, informatyczna, jak i medyczna w zakresie merytorycznego zrozumienia i analizowania zjawiska w celu dobrania odpowiedniej metodologii podczas tworzenia modeli biostatycznych, a także umożliwiająca współprace z lekarzami czy biologami.

Studenci biostatystyki otrzymają szeroką ofertę kształcenia w zakresie metod matematycznych, statystycznych i informatyki. Będą mogli pracować w biomedycznych instytucjach naukowych, firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych czy instytucjach prowadzących próby kliniczne. Obecnie w Polsce istnieje znaczący deficyt specjalistów z tej dziedziny.

UMB prowadził już w poprzednich latach podyplomowe studia z biostatystyki i tworząc nowy kierunek chce wykorzystać zdobyte doświadczenie i kadrę. Uczelnia będzie też chciała w przyszłości uruchomić na kierunku biostatyka także studia magisterskie.

Od pierwszego marca rusza rekrutacja na nowe studia licencjackie i międzynarodowe, także unikatowe studia doktoranckie z biologii medycznej i biostatystyki w ramach projektu ImPRESS. Uczelnia otrzymała na ten cel 1,5 mln euro dofinansowania w ramach grantu z Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020.

Jk

(źródło: UMB)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie