Konkursy

Nowy Program NAWA

Opublikowano: 2020-09-15

forum akademickie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence. To pierwszy w Polsce mechanizm, który dofinansowuje projekty naukowe z certyfikatem Seal of Excellence otrzymanym w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships.

W Programie im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence mogą wziąć udział polskie uczelnie i instytuty oraz naukowcy, którzy wspólnie ubiegali się o finansowanie w ramach działań Komisji Europejskiej – Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i których wnioski otrzymały tzw. pieczęć doskonałości (z ang. Seal of Excellence). „Pieczęć doskonałości” to znak wysokiej jakości naukowej projektu. Otrzymują go projekty, które spełniły kryteria oceny w ramach MSCA, jednak nie mogły otrzymać dofinansowania z budżetu danego konkursu. Komisja Europejska zachęca kraje, które biorą udział w MSCA oraz innych konkursach programu ramowego „Horyzont 2020”, aby projekty wyróżnione „pieczęcią doskonałości” finansowane były z innych źródeł krajowych – publicznych lub prywatnych. Takie rozwiązania dla MSCA wprowadziły np. Czechy, Litwa, Włochy.

– NAWA dołącza do grona europejskich instytucji, które honorują posiadaczy certyfikatu Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. – Otwieramy dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki oraz współpracujących z nimi polskich uczelni i instytutów możliwość zrealizowania docenionych przez Komisję Europejską wybitnych projektów naukowych w naszym kraju. Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence oferuje naukowcowi finansowanie na zasadach działającego Programu im. Ulama. Naukowiec realizujący projekt w polskiej jednostce naukowej otrzyma comiesięczne stypendium w wysokości 10 tys. zł przez okres od 12 do 24 miesięcy oraz dodatki mobilnościowy i szkoleniowy – dodaje.

Ogłoszona I edycja Programu im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence skierowana jest do naukowców oraz polskich jednostek naukowych, których wspólne wnioski na realizację projektów otrzymały „pieczęć doskonałości” w konkursie Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships 2019. Wyróżnienie to otrzymały: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Uniwersytet Jagielloński, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (2 projekty), Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Nabór wniosków w I edycji programu będzie prowadzony od 15 września do 15 października 2020 roku.

W kolejnych latach w Programie im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence będą mogli brać udział naukowcy i jednostki naukowe z „pieczęciami doskonałości” zdobytymi w kolejnych konkursach MSCA IF. Ogłoszenie o naborze oraz szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.nawa.gov.pl.

źródło: NAWA


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie