Instytuty naukowe

Nowy projekt UMP i IF

Opublikowano: 15.03.2018

forum akademickie

1 marca 2018 r. Instytut Farmaceutyczny rozpoczął realizację czteroletniego projektu ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internship Support), w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) Programu Ramowego Horyzont 2020.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności i produktywności procesu rozwoju leków, zarówno innowacyjnych, jak i generycznych. Drogą do niego ma być interdyscyplinarna współpraca przedstawicieli instytucji akademickich z sektorem R&D podmiotów komercyjnych, w celu integracji badań nad lekiem.

Na potrzeby realizacji programu powstało Konsorcjum składające się z 9 instytucji akademickich i komercyjnych z Europy i USA. Funkcję lidera będzie pełnił Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Koordynatorem projektu została prof. dr hab. Janina Lulek, kierownik Zakładu Technologii Farmaceutycznej z UMP, a współkoordynatorem prof. dr hab. Andrzej Kutner z IF.

Wśród pozostałych partnerów w Konsorcjum znajdują się: Trinity College Dublin (Irlandia), Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia), Applied Process Company Ltd. (Irlandia), Farmak JSC (Ukraina), Physiolution GmbH (Niemcy), Zentiva k.s. (Czechy) oraz Rutgers University (USA).

W ramach programu pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami nastąpi wymiana pracowników służąca poszerzaniu i transferowi wiedzy, zdobywaniu nowych umiejętności oraz opracowywaniu nowych publikacji i patentów.

Wysokość dofinansowania projektu dla IF wynosi ponad 819 tys. EUR.

JK

(Źródło: IF)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie