Szkoły wyższe

Nowy rektor PWSZ w Legnicy

Opublikowano: 2020-05-31

forum akademickie
Źródło: www.pwsz.legnica.edu.pl

Dr hab. Andrzej Panasiuk będzie od 1 września nowym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Zastąpi na tym stanowisku prof. Ryszarda Pisarskiego, który kieruje uczelnią od 2007 roku.

Wybory w PWSZ w Legnicy odbyły się we wtorek 26 maja. Rektor-elekt specjalizuje się w naukach prawnych, jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2007–2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds. legislacji i telekomunikacji, pełnił również funkcję wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie jest wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego w 1993 roku. Rok później na tym samym uniwersytecie ukończył Wydział Prawa. W 1997 roku obronił rozprawę doktorską na UW, a w 2008 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa UwB. W 2000 roku zdał egzamin na kandydata na członka rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa. W latach 2002–2004 odbywał aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli.

Pracował między innymi w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Urzędzie Zamówień Publicznych (wiceprezes), Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Najwyższej Izbie Kontroli (dyrektor delegatury), Ministerstwie Infrastruktury, PKP S.A. (członek Zarządu), TK Telekom sp. z o.o. (prezes zarządu, dyrektor generalny). Był także ekspertem w pracach grupy roboczej ds. międzynarodowego prawa handlowego przy ONZ, konsultantem Banku Światowego i EBOR, ekspertem w grupie roboczej INTOSAI. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych”, „Kontroli Państwowej” oraz członkiem Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”.

W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego, w tym prawa zamówień publicznych.

źródło: PWSZ w Legnicy


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie