Szkoły wyższe

Nowy rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

Opublikowano: 2020-06-30

forum akademickie
Źródło: www.up-sanok.edu.pl

Dr inż. Mateusz Kaczmarski został wybrany na rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory w UP w Sanoku odbyły się we wtorek 30 czerwca. Nie mogła w nich wystartować obecna rektor, dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora, prof. UP, ponieważ trwająca właśnie kadencja jest jej drugą z rzędu. Misję kierowania uczelnią w latach 2020–2024 Kolegium Elektorów powierzyło więc jedynemu kandydatowi ubiegającemu się o fotel – dr. inż. Mateuszowi Kaczmarskiemu. Od września będzie piątym rektorem sanockiej uczelni, po prof. Janie Skoczyńskim (2001–2002), dr. Józefie Wróblu (2002–2003), dr hab. Halinie Mieczkowskiej (2003–2012) i prof. Elżbiecie Ciporze (2012–2020).

Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja). Ukończył studia na kierunku rolnictwo, specjalność agrobiologia. W 2015 roku na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym URK obronił rozprawę doktorską pt. „Przyrodnicza ocena osadów dennych ze Zbiornika Rzeszowskiego”. W 2009 roku ukończył roczne studium „Business management” w Sydney Business Institute (Australia).

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Grodka (poprzednia nazwa Uczelni Państwowej) związany jest od 2010 roku, gdy został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Rolnictwa. Od października 2015 roku jest starszym wykładowcą w Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej. W 2016 roku został powołany na dyrektora tego instytutu. Wcześniej, od 2014 roku, pełnił w nim funkcję kierownika Zakładu Rolnictwa.

Jest wykonawcą dwóch grantów promotorskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Stypendium dla doktorantów”, a także wykonawcą w projekcie badawczym pn. „Rola interakcji międzypierwiastkowych w ograniczeniu biodostępności metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka”. Ponadto tworzył ekspertyzę wdrożeniową z zakresu zagospodarowania osadów dennych ze Zbiornika Rzeszowskiego dla RZGW w Krakowie (inwestycja na kwotę ok. 50 mln zł w trakcie realizacji). Jest współautorem czterech wniosków o powołanie nowych kierunków studiów w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, a także autorem i wykonawcą projektu pn. „Transfer innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolnym i leśnym z terenów górskich i podgórskich Alp do Karpat” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, oraz współautorem wniosku złożonego w ramach działania „Współpraca” do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wniosek w ocenie). Jest instruktorem narciarstwa zjazdowego, biegowego i hipoterapii.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka powstała w 2001 roku. Do 2019 roku funkcjonowała pod szyldem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W 2005 roku zyskała patrona – Jana Grodka, sanoczanina żyjącego w XVI wieku, dziesięciokrotnego rektora Uniwersytetu Krakowskiego. Struktura uczelni oparta jest na czterech Instytutach: Społeczno-Artystycznym, Medycznym, Technicznym oraz Gospodarki Rolnej i Leśnej. UP oferuje możliwość kształcenia na ośmiu kierunkach studiów licencjackich i inżynierskich oraz sześciu – magisterskich.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie