Szkoły wyższe

Nowy rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Opublikowano: 2020-06-15

forum akademickie
Źródło: www.urk.edu.pl

Prof. Sylwester Tabor, obecny prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, został nowym rektorem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Od września zastąpi prof. Włodzimierza Sadego, który kieruje uczelnią już drugą kadencję.

Wybory na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbyły się we wtorek 9 czerwca. Przeprowadzono je w trybie online. O fotel rektora w kadencji 2020–2024 ubiegali się: prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, obecny dziekan Wydziału Leśnego, oraz dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, pełniący funkcję prorektora ds. dydaktycznych i studenckich. W głosowaniu wzięło udział 100 elektorów, którzy w znakomitej większości (80) opowiedzieli się za kandydaturą prof. Tabora. Na jego kontrkandydata zagłosowało 20 elektorów.

W swoim programie wyborczym rektor-elekt wymienia m.in. intensyfikację współpracy badawczej i wdrożeniowej. W odniesieniu do nowych inwestycji w planach jest budowa klinik weterynaryjnych (ok. 30 mln zł) i centrum badawczego (ok. 50 mln zł), a także remont „Budynku Jubileuszowego” (ok. 75 mln zł).

Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, ur. się w 1965 roku. Z wykształcenia jest inżynierem mechanizacji rolnictwa. Studia na Akademii Rolniczej w Krakowie (poprzedniczka UR) ukończył w 1989 roku. Zaraz po nich rozpoczął pracę w krakowskiej uczelni – najpierw jako stażysta, potem jako asystent naukowo-dydaktyczny. W 1997 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, a 10 lat później – habilitację. W kadencji 2008–2012 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, a od 2012 roku jest prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich.

Specjalizuje się w ekonomice mechanizacji rolnictwa oraz organizacji i zarządzaniu w inżynierii rolniczej. Jego dorobek naukowy obejmuje m.in. analizę i optymalizację procesów z uwzględnieniem zastosowań rozwiązań IT, od prostych procesów wytwórczych i produkcyjnych realizowanych w sektorze gospodarki żywnościowej do złożonych procesów zarządzania zespołami oraz organizacjami.

Jest współautorem 6 monografii naukowych, w tym dwóch jako redaktor naukowy, oraz 23 ekspertyz wykonanych na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych.

W latach 2007–2011 był sekretarzem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej POLSITA. Od 2012 roku jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

MK, źródło: URK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie