Szkoły wyższe

Nowy rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Opublikowano: 2020-06-10

forum akademickie
Źródło: www.uwm.edu.pl

Prof. Jerzy Przyborowski, obecny prorektor ds. kształcenia i studentów, został wybrany na rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kadencji 2020–2024.  

Wybory na UWM odbyły się w środę 10 czerwca. Dotychczasowy rektor, prof. dr hab. Ryszard Górecki, nie mógł w nich wziąć udziału, bo kieruje uczelnią od 2012 roku. W sumie w fotelu rektora spędził pięć kadencji (wcześniej w latach 1999–2008). Jego następcę wyłaniano spośród dwóch kandydatów: dr. hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM – prorektora ds. kształcenia i studentów, oraz prof. Jarosława Dobkowskiego – dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM.

W głosowaniu uczestniczyło 107 elektorów. Na prof. Przyborowskiego oddano 90 głosów, na prof. Dobkowskiego – 15, jeden głos był nieważny i jeden – wstrzymujący się.

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, urodził się w 1964 roku w Łasinie (woj. kujawsko-pomorskie). Jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (na bazie której powstał UWM). W 1992 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2004 roku – doktora habilitowanego.

Jeszcze przed ukończeniem studiów podjął pracę w Zakładzie Doradztwa Rolniczego Instytutu Oświaty Rolniczej ART w Olsztynie. W lutym 1989 roku został przyjęty na stanowisko asystenta stażysty w Zakładzie Genetyki i Nasiennictwa Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa, a od kwietnia 1989 roku rozpoczął studia doktoranckie z zakresu biotechnologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.

Od 1992 roku jest zatrudniony w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, początkowo na stanowisku asystenta, następnie adiunkta, a obecnie profesora nadzwyczajnego. Kieruje Międzykatedralną Pracownią Biotechnologii Roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Prowadzi badania z zakresu biotechnologii roślin uprawnych (genetyki molekularnej i roślinnych kultur in vitro) oraz hodowli roślin.

W swoim dorobku ma 41 oryginalnych prac twórczych i 23 komunikaty naukowe. Jest współautorem 1 książki i 2 skryptów, a także 8 wzorów użytkowych – odmian Salix spp. W bazie SCOPUS 44 cytowania. Wskaźnik Hirscha = 4.

Zdobył „Zielonego Feniksa” – nagrodę zespołową Fundacji „Zielony Feniks” za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski powstał w 1999 roku z połączenia trzech uczelni: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Obecnie składa się z 17 wydziałów i filii w Ełku. W wyniku ostatniej parametryzacji 7 wydziałów otrzymało kategorię A, 9 – kat. B, a 1 – kat. C. Uniwersytet posiada uprawienia do doktoryzowania w 20 dyscyplinach naukowych, a do habilitowania w 15.

Na olsztyńskiej uczelni studiuje obecnie ponad 18,6 tys. osób, w tym 366 obcokrajowców. Zdecydowana większość (ponad 15 tys.) uczy się w systemie stacjonarnym. Mogą korzystać z ponad dwukrotnie większej niż początkowo oferty kierunków studiów (74). Rozwojowi zainteresowań studentów służy 276 działających na uniwersytecie kół naukowych. W gronie 3160 pracowników znajduje się 1812 nauczycieli akademickich, w tym 195 profesorów, 464 doktorów habilitowanych, 857 doktorów i 296 magistrów. Mury olsztyńskiej uczelni opuściło dotąd blisko 140 tys. absolwentów.

W minionych 20 latach naukowcy UWM zrealizowali ponad pół tysiąca projektów badawczych, opiewających na łączną kwotę ponad 600 mln złotych. Blisko połowa – 238 – to granty Narodowego Centrum Nauki o łącznej wartości 68,3 mln zł. We wrześniu 2019 roku na Wydziale Nauki o Żywności rozpoczął się duży projekt DairyFunInn (wartość 2 mln zł), w wyniku którego za 3 lata na polski i chiński rynek trafią artykuły mleczne wzbogacone o wysokiej jakości składniki. O połowę mniej środków dostał Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, gdzie zostaną przygotowane jednolite modele jonosferyczne dla wszystkich liczących się satelitarnych systemów nawigacyjnych (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) działających w czasie rzeczywistym. Oba przedsięwzięcia finansuje NCBR w ramach polsko-chińskiego konkursu bilateralnego. Badacze z UWM uzyskali dotąd ponad 300 patentów krajowych i zagranicznych.

Uniwersytecka biblioteka liczy ponad 1 mln pozycji, w tym 808 tys. książek i ponad 191 tys. czasopism. Obok niej na kortowskim kampusie pojawiły się w minionym 20-leciu: Collegium Biologiae, Centrum Nauk Humanistycznych, Centrum Konferencyjne, laboratoria Biotechnologii Środowiska, Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, Regionalne Centrum Informatyczne, nowe obiekty Wydziału Nauk Technicznych, Wydziału Nauki o Żywności, Medycyny Weterynaryjnej. Od podstaw zbudowano pływalnię uniwersytecką.

MK, źródło: UWM


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie