Szkoły wyższe

Nowy rektor UTP w Bydgoszczy

Opublikowano: 2020-06-05

forum akademickie

Prof. dr hab. inż. Marek Adamski będzie nowym rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W wyborach pokonał obecnie kierującego uczelnią prof. dr. hab. inż. Tomasza Topolińskiego.

Głosowanie przeprowadzono w trybie zdalnym w piątek 5 czerwca. Uczelniane Kolegium Elektorów powierzyło funkcję rektora prof. Markowi Adamskiemu, który stosunkiem głosów 53:44 wygrał z dotychczasowym rektorem
prof. Tomaszem Topolińskim (kieruje UTP od 2016 roku). W tegorocznych wyborach odbywających się w publicznych uczelniach to druga porażka urzędującego rektora. W kwietniu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym prof. Zbigniew Gaciong pokonał prof. Mirosława Wielgosia.

Rektor-elekt UTP, prof. Marek Adamski, pełni obecnie funkcję dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Urodził się w 1977 r. Jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej (poprzedniczka UTP). W 2003 r. został doktorem nauk rolniczych. Habilitację zrobił sześć lat później. W 2018 roku uzyskał tytuł profesora. Z bydgoską uczelnią związany jest zawodowo od 2000 r. Naukowo interesuje się m.in. technologiami użytkowania drobiu, współuczestniczy w badaniach dotyczących alternatywnych do poekstrakcyjnej śruty sojowej (pochodzenia GMO) źródeł białka w paszach dla drobiu – ich wpływu na jakość tuszek, mięsa i jaj. Przez 10 lat był członkiem Zarządu Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie