Szkoły wyższe

Nowy rektor w PWSZ w Gnieźnie

Opublikowano: 2020-04-28

forum akademickie
Źródło: www.szpitalswwojciecha.pl

Prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński będzie nowym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Zastąpi na tym stanowisku dr. hab. Janusza Wiśniewskiego, prof. PWSZ.

Wybory rektora PWSZ w Gnieźnie na kadencję 2020–2024 odbyły się w trybie korespondencyjnym. Najpierw do członków Kolegium Elektorów wysłano karty do głosowania. Mieli oni trzy dni na przekazanie wypełnionych kart. Otwarcie kopert nastąpiło w poniedziałek 27 kwietnia. Jedynym kandydatem na stanowisko rektora był prof. Paweł Chęciński. Za jego wyborem głosowało 9 elektorów, przeciwko było 2, a dwóch kolejnych wstrzymało się od głosu.

Rektor-elekt jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i angiologii. W roku 2003 otrzymał nominację profesorską. W trakcie kariery odbył liczne staże zagraniczne, m.in. w Belgii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. W latach 2004–2006 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Od 2004 r. kieruje Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2012 r. przewodniczy Komisji Bioetycznej UMP. Był prodziekanem ds. klinicznych Wydziału Nauk o Zdrowiu poznańskiej uczelni.

Jego działalność naukowa dotyczy przede wszystkim chirurgii naczyniowej (choroby tętnic szyjnych i kręgowych, przewlekłe niedokrwienie kończyn, tętniaki aorty i tętnic obwodowych, przewlekła niewydolność żylna, obrzęk chłonny, malformacje naczyniowe) oraz chirurgii ogólnej (chirurgia przewodu pokarmowego, chirurgia endokrynologiczna, nowotwory skóry i tkanek miękkich, chirurgia estetyczna). Jest autorem ponad 245 prac naukowych.

PWSZ w Gnieźnie powstała w 2004 roku. Kształci inżynierów: elektroniki i telekomunikacji, informatyki, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, transportu, zarządzania i inżynierii produkcji oraz licencjatów pielęgniarstwa. Uczelnia zatrudnia 140 pracowników naukowo-dydaktycznych. Studiuje w niej około 200 osób.

MK, źródło: www.szpitalswwojciecha.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie