Szkoły wyższe

Nowy rektor warszawskiej AWF

Opublikowano: 2020-06-23

forum akademickie
Źródło: www.awf.edu.pl

Prof. Bartosz Molik, dziekan Wydziału Rehabilitacji, został wybrany na rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zastąpi na tym stanowisku prof. Andrzeja Mastalerza, który kieruje uczelnią od 2012 roku. 

Wybory na warszawskiej AWF odbyły się we wtorek 23 czerwca. O fotel rektora ubiegało się trzech kandydatów. Wśród 76 członków Kolegium Elektorów, którzy wzięli udział w elekcji, największe poparcie zdobył prof. Bartosz Molik, otrzymując 50 głosów. Pokonał dr. hab. Jakuba Adamczyka, prof. AWF, kierownika Katedry Sportów Wodnych i Zimowych, oraz dr. hab. Michała Lenartowicza, prof. AWF, obecnego prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Prof. dr hab. Bartosz Molik ukończył Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (1997 r.). Jest fizjoterapeutą i trenerem koszykówki II klasy. Stopień doktora uzyskał w 2003 roku, doktora habilitowanego – w 2010, a nominację profesorską otrzymał w 2019. W kończącej się kadencji pełni funkcję dziekana Wydziału Rehabilitacji. Wcześniej przez cztery lata był prodziekanem ds. nauki. Kieruje Katedrą Nauczania Ruchu.

W swoim dorobku publikacyjnym ma ponad 200 pozycji. Uczestniczył w ponad 180 konferencji naukowych. Podejmuje problematykę klasyfikacji zawodników w sporcie paraolimpijskim, oceny skuteczności gry, sprawności i wydolności fizycznej sportowców z niepełnosprawnością, oceny wydolności fizycznej dzieci i dorosłych z dysfunkcją narządu ruchu, a także urazów w wybranych dyscyplinach sportu niepełnosprawnych. W obszarze dydaktyki związany z przedmiotami: sport osób niepełnosprawnych, metodyka gier sportowych niepełnosprawnych.

Był stażystą w University of Montana (2006–2007). Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi, między innymi w USA, Czechach, Hiszpanii, Łotwie, Litwie i Turcji. Uczestniczył w realizacji kilku projektów międzynarodowych m.in. EUSAPA, THENAPA II, Job Coaching, RehabUkr. Kierował lub współuczestniczył w projektach badawczych zaaprobowanych przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Vancouver (2010) i Londynie (2012). Jest liderem projektu badawczego realizowanego w ramach programu Sport Akademicki.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej (PTN-AAF), Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Europejskiej oraz Międzynarodowej Federacji Adaptowanej Aktywności Fizycznej (EUFAPA, IFAPA). Zasiada także w Komitecie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN (od 2016 roku).

Pełni rolę klasyfikatora międzynarodowego zawodników z niepełnosprawnością w koszykówce na wózkach. Jest członkiem Komisji Klasyfikacyjnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki na Wózkach IWBF oraz przewodniczącym Komisji Klasyfikacyjnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki na Wózkach IWBF – Europe.

Jako trener koszykówki na wózkach zdobywał mistrzostwo Polski, Puchar Polski, zajął IV miejsce w Pucharze Europy Willi Brinkmann Cup. Asystent trenera reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach oraz rugby na wózkach. Wyróżniany różnymi odznaczeniami i nagrodami m.in. Young Professional Award wręczoną przez Międzynarodową Federację Adaptowanej Aktywności Fizycznej (2013 r.).

MK, źródło: AWF


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie