Szkoły wyższe

Nowy rok akademicki na UG rozpoczęty

Opublikowano: 2018-10-08

forum akademickie
Fot. Mateusz Ochocki / KFP

Nowy rok akademicki 2018/2019 na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło 28 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Na pierwszy rok studiów uczelnia przyjęła ponad 10 tysięcy studentów. W dniu inauguracji Uniwersytet Gdański otrzymał od wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, obligacje skarbowe na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 31 825 000 złotych. Wystąpienia odbywały się pod znakiem wdrażanej w tym roku reformy szkolnictwa wyższego i nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się 1 października 2018. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, kościelnych, pomorscy parlamentarzyści, korpus dyplomatyczny, rektorzy szkół wyższych, przedstawiciele instytucji naukowych, kultury, biznesu i mediów oraz społeczność akademicka UG, nauczyciele akademiccy, studenci i pracownicy administracji.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała przypomniał w swoim wystąpieniu sukcesy naukowców i studentów w minionym roku, podziękował całej społeczności akademickiej UG za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej uczelni i jednocześnie zapowiedział: „Kolejne lata rozwoju uniwersytetu cechować będzie tworzenie nowej jakości w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z otoczeniem. Kształcenie obejmie szerszy wachlarz kierunków wzbogaconych o nowe wartościowe  treści programowe przekazywane innowacyjnymi metodami nauczania. Badania naukowe będą realizowane zaawansowanymi metodami i obejmą nowe obszary tematyczne odpowiadające potrzebom współczesnego świata, kraju i regionu. Wzmacnianie potencjału rzeczowego i kapitału intelektualnego będzie się odbywało w ramach coraz intensywniejszych powiązań z partnerami zagranicznymi i krajowymi”.

Zwracając się do licznie zgromadzonych na inauguracji studentów pierwszego roku podkreślił:  „Chciałbym, aby uniwersytet od dzisiaj stał się dla Was drugim domem. Studia to wysiłek zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności i stopniowego realizowania marzeń, ale też czas na rozwijanie własnych pasji, zainteresowań i przyjaźni”.

W imieniu wicepremiera Jarosława Gowina list gratulacyjny przeczytał Karol Rabenda, doradca społeczny wicepremiera. Przypominając założenia reformy szkolnictwa wyższego wiceprezes Rady Ministrów zaznaczył: „Cały nasz wspólny wysiłek związany z wdrażaniem reformy ma kapitalne znaczenie dla przyszłości Polski. Bez wykorzystania możliwości, które niesie Konstytucja dla Nauki – nie zatrzymamy drenażu mózgów, nie zahamujemy odpływu młodych talentów za granicę. Bez polskich badań, odkryć i patentów przegramy globalny wyścig”. W dniu inauguracji na ręce rektora UG został przekazany symboliczny czek – obligacje skarbowe na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 31 825 000 złotych.

List gratulacyjny w imieniu minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz przeczytał Wojciech Helmin. Minister podkreśliła, że „absolwenci Uniwersytetu to profesjonaliści, którzy w przyszłości nadadzą kształt rzeczywistości gospodarczej Polski i budować będę odpowiedzialny i świadomy rynek”.

Wykład inauguracyjny pt. Wady rozwojowe i choroby genetyczne człowieka w sztuce i przesądach, nagrodzony gromkimi brawami na stojąco, wygłosił prof. Janusz Limon, prezes gdańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

W czasie inauguracji tradycyjnie odbyła się immatrykulacja studentów i doktorantów. Uroczyste ślubowanie studentów poprowadził prof. Arnold Kłonczyński, prorektor ds. studenckich, a ślubowanie doktorantów – prof. Anna Machnikowska, prorektor ds. kształcenia.

Po raz piąty wręczone zostały nagrody Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w konkursie na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną oraz przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej. Wyniki konkursu ogłosił prof. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, a nagrody wręczył prof. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką. W kategorii książka naukowa I nagrodę otrzymał prof. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji za książkę Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa, II nagrodę dr Magdalena Szmytkowska z Wydziału Oceanografii i Geografii za książkę Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich, III nagrodę prof. Bożena Matuszczyk z Wydziału Filologicznego za książkę Archaizmy leksykalne w „Słowniku języka polskiego” S. B. Lindego w świetle geografii lingwistycznej. W kategorii książka dydaktyczna I nagrodę otrzymała dr Joanna Mampe i dr Ladzia Ovchinnkova z Wydziału Filologicznego za książkę Расскажи мне обо всем. Пособие по русскому языку в дружеской переписке. W kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej I nagrodę zdobyła dr Roksana Blech z Wydziału Filologicznego za książkę O „Faraonie” Bolesława Prusa. Studium monograficzne, II nagrodę ex aequo dr Alicja Zawadzka z Wydziału Nauk Społecznych za książkę Ład nasz przestrzenny oraz dr Piotr Kurpiewski z Wydziału Filologicznego za Historię na ekranie Polski Ludowej.

Beata Czechowska-Derkacz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie