Instytuty naukowe

Nowy rok akademicki w PIASt

Opublikowano: 2017-10-31

forum akademickie

Szesnastu uczonych z czterech kontynentów będzie realizować swoje projekty naukowe w Polsce. 25 października Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt rozpoczął nowy rok akademicki. Powołana na początku tego roku placówka, mieszcząca się w strukturze PAN, umożliwia zagranicznym uczonym, reprezentującym nauki humanistyczne i społeczne, realizację projektów naukowych w Warszawie. Powstała na wzór zagranicznych placówek naukowych zrzeszonych w systemie EURIAS, oferuje uczonym pięcio- lub dziesięciomiesięczne stypendia.

Pierwszymi stypendystami PIASt w ubiegłym roku akademickim byli neuropsycholog i neurolingwista prof. Victor Rosenthal z Instytutu Marcela Maussa w Paryżu, prof. historii średniowiecza Ian Wood z Uniwersytetu w Leeds, Riccardo Pozzo, prof. historii filozofii z Uniwersytetu w Weronie oraz dr Michael Esch, historyk z Uniwersytetu w Lipsku.

W roku akademickim 2017/18 w Instytucie będzie pracować szesnaście osób realizując stypendia należące do dwóch kategorii: Junior – obejmujące uczonych będących co najmniej dwa lata po doktoracie oraz Senior – co najmniej dziesięć lat po doktoracie).

Część zagranicznych naukowców już przybyła do Warszawy. Alexander Rodrigues de Castro, teoretyk i historyk prawa z Brazylii, którego obszarem zainteresowań jest kodeks karny w obliczu rozwoju wczesno dziewiętnastowiecznego liberalizmu i formowanie się prawa karnego w Europie i Ameryce Południowej.
Edward Waysband z Izraela, zajmujący się wczesno dwudziestowiecznej literaturą rosyjską i wschodnioeuropejską, relacjami polsko-rosyjsko-żydowskimi, literaturą i tożsamością w kontekście diaspory i wygnania oraz zagadnieniami  nacjonalizmu i mniejszości etnicznych. Sinkwan Cheng z Hongkongu, bada relacje koncepcji linearnego czasu i nowoczesności oraz wpływu, jaki miały przetłumaczone teksty kultury zachodniej na modernizację Chin. Pascal Dubourg Glatigny, historyk sztuki i architektury z Francji, zgłębia sposoby, w jakich sztuki wizualne przyczyniały się do tworzenia społeczności w miastach renesansowych. W Polsce zainteresowany jest szczególnie Zamościem. Szeroki zakres interdyscyplinarnych badań Naomi Mandel z Izraela dotyczy zwłaszcza literatury i filmu oraz ich relacji ze współczesną kulturą i filozofią.

W grupie tegorocznych stypendystów PIASt-a większość stanowią uczeni rosyjscy: Daria Maljutina zajmująca się geografię ludności, Siergiej Tojmencew, którego praca doktorska dotyczyła literatury porównawczej, Wladislaw Inoziemcew, ekonomista oraz Michaił Chorkow, historyk i filozof.

O stypendia mogą się także ubiegać polscy naukowcy, którzy przez ostatnie trzy lata nie pracowali poza granicami kraju.  W tym roku otrzymała stypendium otrzymała dr Anna Szołucha. Na Uniwersytecie w Bergen, w Norwegii, przystąpiła do projektudotyczącego relacji energii i demokracji w kontekście rozwoju wydobycia gazu łupkowego i inicjatyw związanych z energią odnawialną w Wielkiej Brytanii i Polsce, który otrzymał grant ERC-Advanced. Interesują ją m.in. także wpływ rozwoju energetyki na społeczeństwo i środowisko naturalne, warunki techno-społecznych możliwości nowych projektów energetycznych oraz współczesne transmutacje państwa korporacyjnego.

Jk

(źródło: PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie