Szkoły wyższe

Nowy-stary rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Opublikowano: 2020-06-18

forum akademickie
Źródło: www.wybory.usz.edu.pl

W kadencji 2020–2024 rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego będzie prof. Waldemar Tarczyński – zadecydowało Kolegium Elektorów w wyborach, które odbyły się w czwartek 18 czerwca.

Urzędujący rektor, prof. Edward Włodarczyk, kieruje uczelnią już drugą kadencję i zgodnie z ustawowymi zapisami nie mógł ubiegać się o reelekcję. Na początku marca Rada Uczelni wskazała kandydatów na jego następcę. Początkowo do walki o fotel rektora USz stanęło trzech pretendentów. W maju zrezygnował jednak prof. Andrzej Skrendo. W tej sytuacji 119 elektorów dokonało wyboru między dwoma kandydatami: prof. Waldemar Tarczyński otrzymał 87 głosów, zaś prof. Waldemar Gos – 32.

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński stał już na czele uniwersytetu w latach 2005–2012. Wcześniej był prorektorem ds. nauki (1999–2005). Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania. W latach 2014–2019 był dyrektorem Instytutu Finansów, a w latach 2002–2019 kierował Katedrą Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych.

Z Uniwersytetem Szczecińskim związany jest zawodowo od 1983 roku. Wtedy też ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej. W 1989 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych („Ekonometryczne metody badania wykorzystania zdolności produkcyjnych w transporcie samochodowym”), a w 1995 – doktora habilitowanego nauk ekonomicznych („Metody ilościowe w analizie otoczenia przedsiębiorstwa”). W 1999 roku został profesorem nauk ekonomicznych.

Jest specjalistą z zakresu rynków kapitałowych, giełdy papierów wartościowych, finansów, analiz ekonomiczno-finansowych, metod ilościowych oraz wycen wartości przedsiębiorstw. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu metod ilościowych na rynku kapitałowym, inżynierii finansowej, zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, zarządzaniu ryzykiem, metodach analizy technicznej, fundamentalnej i portfelowej na giełdzie papierów wartościowych, wielowymiarowej analizie porównawczej, metodach wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz analizie ekonomiczno-finansowej firmy.

Ma na koncie 204 publikacje, w tym 27 książek. Liczba cytowań: 2133; h-indeks = 15. Jest autorem lub współautorem ponad 300 wycen, ekspertyz, analiz ekonomiczno-finansowych wykonanych na zlecenia z gospodarki. Zasiada w Komitecie Statystyki i Ekonometrii PAN. Od 2019 roku jest prezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a od 2004 – członkiem International Atlantic Economic Society.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie