Szkoły wyższe

Nowy-stary rektor w AWF w Krakowie

Opublikowano: 2020-05-18

forum akademickie
Źródło: www.awf.krakow.pl

Prof. Andrzej Klimek został nowym rektorem Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Powraca na to stanowisko po czteroletniej przerwie.

Wybory w krakowskiej AWF odbyły się we wtorek 12 maja. O reelekcję, mimo że to dopiero jego pierwsza kadencja, nie mógł się ubiegać prof. Aleksander Tyka (ustawowy limit wieku, ur. się w 1951 roku). Jego następcę wyłoniło głosowanie, w którym ocenie 40-osobowego kolegium elektorów poddano dwóch kandydatów: prof. dr. hab. Andrzeja Klimka – prorektora ds. studenckich, oraz dr. hab. Tomasza Pałkę, prof. AWF – prodziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. Zdecydowana większość głosujących (31) opowiedziała się za prof. Klimkiem, rektorem uczelni w latach 2008–2016.

Prof. Andrzej Klimek ukończył w krakowskiej AWF studia na kierunku rehabilitacja ruchowa (1991 r.). Zaraz po nich został pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Instytutu Nauk Biomedycznych. W 1995 roku został doktorem, a w 2004 – doktorem habilitowanym. Nominację profesorską otrzymał w 2011 roku. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Biomedycznych. Specjalizuje się w fizjologii człowieka i fizjologii sportu.

Od 2019 roku zasiada w Radzie Doskonałości Naukowej (Zespół Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu). Jest także członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Należy do International Association of Sport Kinetics (od 2010 r.), Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (2003), Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (2003) i Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (1992). Jest autorem lub współautorem ponad 90 prac naukowych, 1 monografii oraz 5 rozdziałów w wydawnictwach książkowych z zakresu fizjologii człowieka i fizjologii sportu. Posiada uprawnienia instruktora narciarstwa, żeglarstwa, sternika motorowodnego i jachtowego sternika morskiego.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie