Instytuty naukowe

Nowy zakład naukowy w Instytucie Włókiennictwa

Opublikowano: 2019-02-07

forum akademickie

Na początku tego roku w Instytucie Włókiennictwa rozpoczął działalność Zakład Włóknin Kompozytów i Procesów Wykończalniczych. Jego kierownikiem została dr inż. Anetta Walawska.

Zakład będzie prowadził prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie wytwarzania i modyfikacji funkcjonalnych materiałów włóknistych, bazujących głównie na różnego typu włókninach, m.in.: igłowanych, puszystych, zgrzewanych, przeszywanych uzyskiwanych techniką pneumotermiczną (melt-blown). Zajmie się także opracowaniem nowych materiałów kompozytowych z wykorzystaniem różnego typu struktur włóknistych.

Będą w nim także realizowane prace badawcze związane z wykorzystaniem mikro– i nanotechnologii w funkcjonalizacji materiałów włókienniczych, badania zmierzające do opracowania proekologicznych technologii obróbki wstępnej, barwienia i modyfikacji wyrobów włókienniczych, a także badania w zakresie poprawy efektywności energetycznej technologii wykończalniczych. Ponadto zakład będzie także zajmować się tematem przetwarzania odpadów włókienniczych, wpisującym się w zagadnienia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Zakład będzie również stanowić także wsparcie naukowe dla Wydziału Produkcji Doświadczalnej IW.

Jednocześnie z początkiem roku Zakład Naukowy Chemii Włókienniczej i Modyfikacji Wyrobów przekształcił się w Zakład Naukowy Inżynierii Środowiska, którego kierownikiem została dr inż. Renata Żyłła. Opracowywane będą w nim nowe technologie włókiennicze charakteryzujące się niską energochłonnością i zużyciem surowców.

Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie i wiedzę w dziedzinie oczyszczania ścieków i zamykania obiegu wody, zagospodarowania powstających odpadów stałych i ochrony powietrza, prowadzone będą prace nad modyfikacją wyrobów włókienniczych w celu nadania im nowych właściwości w zakresie ochrony człowieka i środowiska przed szkodliwymi czynnikami.

JK

(Źródło: IW)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie