Życie akademickie

Nowy Zarząd Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

Opublikowano: 2020-06-23

forum akademickie
Źródło: www.krd.edu.pl

Lek. Carlo Bieńkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został nowym przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych. Zastąpi na tym stanowisku Szymona Tomczaka z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Nowe władze DFUM wybrano podczas Zjazdu Wyborczego, który w związku z pandemią koronawirusa odbył się wyjątkowo w formule online. Przewodniczącym na kadencję 2020/2021 został lek. Carlo Bieńkowski – doktorant z Klinki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ub. roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim WUM. Odbywa staż w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. Od stycznia jest członkiem Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zakażeń wertykalnych, neuroinfekcji, wakcynologii, chorób zakaźnych wieku dziecięcego oraz bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Do Zarządu organizacji weszły ponadto: mgr Katarzyna Wychodnik – doktorantka z Zakładu Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (I wiceprzewodnicząca) oraz lek. Agata Salabura z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (II wiceprzewodnicząca).

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych to ogólnopolska organizacja zrzeszająca delegatów reprezentujących samorządy doktorantów uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) oraz V Wydział Polskiej Akademii Nauk, blisko współpracująca i związana z Krajową Reprezentacją Doktorantów. Forum utworzone zostało 22 lipca 2017 roku na mocy deklaracji założycielskiej podpisanej w Łodzi. Jego członkami są obecnie:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny;
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy;
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 • V Wydział Polskiej Akademii Nauk

Organizacja reprezentuje środowisko doktorantów uczelni medycznych poprzez wymianę informacji, organizację przedsięwzięć naukowych, opiniowanie i występowanie z propozycjami aktów prawnych.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie