Badania

Nowy związek chemiczny

Opublikowano: 2020-02-04

forum akademickie
Źródło: www.fnp.org.pl

Prof. Daniel T. Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN, we współpracy z naukowcami z Korei Południowej, odkrył nowy związek chemiczny i opisał jego właściwości. Wyniki badań publikuje prestiżowy tygodnik chemiczny „Journal of American Chemical Society”.

Publikacja dotyczy syntezy i właściwości fotofizycznych nieznanego wcześniej, złożonego strukturalnie związku heterocylicznego będącego hybrydą pirolo[3,2-b]pirolu i diketopirolopirolu. Zbadane właściwości substancji, wykazały pierwszy w skali światowej przypadek, gdy procesy wewnątrzcząsteczkowego rozdzielenia ładunku i przeniesienia ładunku zostały wyodrębnione w obrębie tej samej cząsteczki. Chodzi o to, że proces w stanie wzbudzonym zachodzi dwustopniowo: pierwszym etapem jest częściowe przeniesienie ładunku, a dopiero następnie całkowite rozdzielenie ładunku. Odkrycie to było możliwe m.in. dzięki zastosowaniu nowej techniki: czasowo-rozdzielczej spektroskopii ramanowskiej i może zostać wykorzystane w badaniach dotyczących fotowoltaiki organicznej i organicznych diod luminescencyjnych.

Artykuł jest efektem współpracy z prof. Gryko grupą kierowaną przez prof. Dongho Kima z Yonsei University w Seulu.

Prof. Daniel Gryko (na fot.) jest dyrektorem Instytutu Chemii Organicznej PAN. Do jego najważniejszych zainteresowań naukowych należy chemia porfiryn, a w szczególności koroli, czyli barwników organicznych o licznych zastosowaniach. Był beneficjentem kilku programów FNP w 2017 roku został uhonorowany Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uznawaną za najważniejsze polskie wyróżnienie naukowe.

JK

(Źródło: IChO PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie