Życie akademickie

O otwartym dostępie w FA nr 10/2018

Opublikowano: 29.10.2018

forum akademickie
Rys. Sławomir Makal

Bożena Bednarek-Michalska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu i Koalicji Otwartej Edukacji brała udział w grancie „Otwieramy naukę – udział Polski w międzynarodowych obchodach Open Access Week”, finansowanym ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą nauk. W ramach tego projektu powstał artykuł, w którym opisuje aktualny stan zasobów open access w Polsce oraz kierunki i mechanizmy ich rozwoju. W kręgu zainteresowania autorki znalazły się m.in. ograniczenia dla rozwoju tych zasobów, z jakimi spotykają się wszelkie inicjatywy dotyczące otwartego dostępu do wyników badań naukowych w naszym kraju. W tekście czytamy m.in.:

„Z informacji płynących od polskich czy międzynarodowych organizacji open access , takich jak KOED, SPARC czy EIFL, wynika, że jedną z ważniejszych barier mogących utrudniać upowszechnianie wiedzy także w Polsce jest mnogość różnych rozwiązań technicznych. Pracownicy nauki nie do końca wiedzą, które narzędzie optymalizuje ich widoczność w sieci (repozytorium instytucjonalne, czasopismo otwarte, biblioteka cyfrowa, ResearchGate czy inne). (…) Kolejna bariera to ewaluacja. Polskie zasady oceny wyników nauki nie premiują otwartego udostępniania zasobów w sieci, tylko nadal opierają się na czasopismach „dobrej marki”, które są zwykle płatne i zamknięte w komercyjnych bazach danych. (…) Kolejną barierą w uwalnianiu polskich zasobów w sieci jest prawo. Polscy naukowcy nie znają prawa autorskiego, nie znają swoich uprawnień, nie walczą z wydawcami, z ich niedobrymi praktykami (np. przejmowaniem wszystkich praw do artykułu na wszystkich polach eksploatacji), co prowadzi do tego, że autorzy lekką ręką pozbywają się dożywotnego prawa do dysponowania swoimi dziełami”.

W dziale poświęconym otwartemu dostępowi w FA nr 10/2018 znalazły się także artykuły Natalii Gruenpeter z UW i dr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk z Instytutu Slawistyki PAN.

Zachęcamy do lektury.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie