Konferencje

O przyszłości towarzystw naukowych

Opublikowano: 2019-11-22

forum akademickie
Źródło: www.rtn.pan.pl

Rada Towarzystw Naukowych, działająca przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, organizuje w czwartek, 29 listopada, konferencję pt. „Przyszłość towarzystw naukowych w świetle postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

W trakcie konferencji zaplanowano trzy referaty, w których będzie mowa o roli społecznego ruchu naukowego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski), wkładzie towarzystw naukowych ogólnych i regionalnych oraz towarzystw specjalistycznych w rozwój dyscyplin i dziedzin nauki (prof. dr hab. Stanisław Kunikowski) oraz statusie prawnym funkcjonowania społecznego ruchu naukowego w świetle ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (prof. dr hab. Iwona Hofman).

Przewidziano także dyskusje panelowe dotyczące towarzystw specjalistycznych w poszczególnych naukach: społecznych, humanistycznych, biologicznych, rolniczych, leśnych, ścisłych, technicznych oraz medycznych. Ich moderatorami będą: prof. dr hab. Diana Pietruch-Reizesprof. dr hab. Andrzej Grzywacz, prof. dr hab. Wiesław Nagórko, prof. dr hab. Zbigniew Czernicki.

Konferencja odbędzie się w czwartek, 28 listopada, w godz. 11:00–17:00 w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica w Warszawie, mieszczącym się przy ul. Nowy Świat 72. Jej organizatorem jest Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN.

Rada została utworzona w 1963 r. Jest społecznym, ogólnopolskim organem przedstawicielskim towarzystw naukowych o statusie komitetu problemowego przy PAN. Do jej zadań należy: reprezentowanie społecznego ruchu naukowego; podejmowanie działań służących rozwojowi nauki i jej upowszechnianiu w ramach prowadzonej przez towarzystwa naukowe działalności statutowej; przygotowywanie – dla władz Akademii i władz państwowych – opinii dotyczących społecznego ruchu naukowego i jego udziału w ogólnej polityce naukowej i edukacyjnej państwa. Od marca tego roku na jej czele stoi prof. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Jest pierwszą kobietą powołaną na to stanowisko.

MK

Szczegółowy program konferencji


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie