Konferencje

O współpracy międzynarodowej w dobie pandemii

Opublikowano: 2020-05-25

forum akademickie

Współpraca międzynarodowa – możliwości działania w trybie zdalnym – to temat kolejnego webinarium organizowanego przez Fundację Rektorów Polskich wraz z PCG Academia, przy wsparciu  Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i pod patronatem Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Koronawirus dotyka szkoły wyższe w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze rektorskie stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych procesów dla funkcjonowania uczelni w zupełnie nowych warunkach. Webinaria, których patronem medialnym jest „Forum Akademickie”, są doskonałą platformą wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, kanclerzy, dziekanów, osób pełniących funkcje kierownicze), interpretacji obecnie obowiązujących przepisów prawnych czy formułowania wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Pandemia ma negatywny wpływ na umiędzynarodowienie uczelni. Bardzo ograniczona została międzynarodowa mobilność studentów i pracowników szkolnictwa wyższego. Ograniczane są również budżety przeznaczone na internacjonalizację i projekty międzynarodowe. Rodzą się również pytania o długookresowy wpływ Covid-19 na internacjonalizację nauki i szkolnictwa wyższego. Właśnie tej problematyki dotyczyć będzie najbliższy webinar, który odbędzie się w czwartek 28 maja o godzinie 13:30.

Głos zabiorą eksperci:

  • prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki – przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Politechnika Łódzka,
  • prof. dr hab. Wiesław Banyś – wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Śląski,
  • dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ – sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Webinar poprowadzą prof. Jerzy Woźnicki i prof. Łukasz Sułkowski, a w roli moderatora wystąpi prof. dr hab. Marek Kwiek – dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek 28 maja o godz. 13:30. Rejestracja za pomocą formularza na stronie: www.pcgacademiawebinaria.pl. Tam też znajdują się szczegóły dotyczące kolejnych webinariów.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie