Sprawy nauki

Obligacje o łącznej wartości 2,9 mld zł trafią do 136 uczelni

Opublikowano: 2019-04-09

forum akademickie
Źródło: www.konstytucjadlanauki.gov.pl

Blisko 2,9 miliarda zł trafi w obligacjach skarbowych do niemal 140 uczelni akademickich, zawodowych, a także medycznych, morskich, artystycznych i wojskowych. Pieniądze z wykupu obligacji będą mogły być przeznaczone na inwestycje lub na spłatę kredytów inwestycyjnych.

To kolejne finansowe wsparcie, jakie trafiło do uczelni w związku z wdrażaniem Konstytucji dla Nauki – reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

– Dzięki obligacjom 136 uczelni z całej Polski będzie mogło spełnić swoje dodatkowe potrzeby inwestycyjne związane z rozwojem – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – W ustawie szeroko zdefiniowaliśmy te potrzeby. Środki będą mogły być przeznaczone nie tylko na realizację inwestycji, ale również na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów inwestycyjnych – dodał.

Środki z wykupu obligacji to dodatkowy zastrzyk finansowy dla wszystkich uczelni – akademickich, zawodowych, a także medycznych, morskich, artystycznych i wojskowych. Termin ich wykupu został ustalony na 25 maja 2021 roku. Do tego czasu uczelnie mogą nimi rozporządzać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wprowadzających Konstytucję dla Nauki oraz w liście emisyjnym ministra finansów. Łączna wartość nominalna obligacji skarbowych, jaka trafiła do uczelni, wynosi 2,9 mld złotych. Najwięcej otrzymają: Politechnika Warszawska (50 mln), Uniwersytet Jagielloński (49,9 mln), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (49,8 mln) oraz Uniwersytet Warszawski (49,3 mln)

Środki z wykupu obligacji skarbowych uczelnie będą mogły przeznaczyć wyłącznie na realizację potrzeb inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych. Będą mogły również być wykorzystane także na spłatę kredytów i pożyczek, które zostały zaciągnięte przez uczelnie na realizację tych celów.

Dłużne papiery wartościowe emitowane są przez Skarb Państwa, aby pokryć potrzeby pożyczkowe państwa. Obligacje skarbowe są jedną z najbezpieczniejszych form inwestycji dostępnych na rynkach finansowych. Dłużnikiem jest bowiem Skarb Państwa. Nie ma więc ryzyka, że emitent będzie niewypłacalny. Decyzję o emisji obligacji skarbowych – na wniosek ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina – podjął minister finansów. To jednak nie jedyne wsparcie finansowe, które trafiło do uczelni przy okazji wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Oprócz prawie 3 mld złotych uczelniom przyznano również 916 mln zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników z rezerwy celowej. Od stycznia tego roku wzrosła także płaca minimalna nauczycieli akademickich. Dzięki podwyżkom wszyscy wykładowcy, lektorzy i asystenci zarabiają minimum 3205 zł (dotychczasowe wynagrodzenie minimalne w tej grupie stanowisk wynosiła 2375 zł). A adiunkci – co najmniej 4680 zł (dotychczasowe wynagrodzenie minimalne wynosiło 3820 zł).

Źródło: MNiSW

Lista uczelni, które otrzymają obligacje

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie