Szkoły wyższe

Obradowała Rada Uniwersytetu Gdańskiego

Opublikowano: 2020-09-29

forum akademickie

We wtorek, 29 września, obradowała Rada Uniwersytetu Gdańskiego. Posiedzenie zwołano w związku ze złożeniem mandatu rektora przez dr. hab. Jerzego Piotra Gwizdałę, prof. UG.

Oprócz członków siedmioosobowej Rady Uczelni, na czele z jej przewodniczącym dr. Markiem Głuchowskim, w posiedzeniu wzięli udział prorektorzy Uniwersytetu Gdańskiego oraz przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej. Jak informuje w komunikacie rzeczniczka uczelni, dr Beata Czechowska-Derkacz, celem zebrania było omówienie aktualnej sytuacji związanej z rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 oraz ustalenie harmonogramu działań zmierzających do jak najszybszego wyboru nowego rektora.

Zgodnie z procedurami pierwszym krokiem będzie powołanie Uczelnianego Kolegium Elektorów, którego przewodniczący będzie miał za zadanie stwierdzenie wygaśnięcia mandatu rektora. Po tym ruszy kalendarz wyborczy: Rada Uczelni wyznaczy termin zgłaszania kandydatów na rektora oraz datę elekcji.

W czasie posiedzenia została także omówiona kwestia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w związku z zarzutami o naruszenie praw autorskich, kierowanymi wobec dr. hab. Jerzego Piotra Gwizdały. Dalsze działania w tej sprawie będą podejmowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, w którego kompetencjach leżą postępowania wobec rektorów uczelni publicznych.

Jerzy Gwizdała złożył rezygnację z funkcji rektora w poniedziałek 28 września. Swoją decyzję tłumaczył pogarszającym się stanem zdrowia oraz działaniem dla dobra „społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, która powinna funkcjonować i rozwijać się w atmosferze wolnej od emocji o charakterze personalnym”. W swoim oświadczeniu nie odniósł się jednak do zarzutów postawionych przez red. Marka Wrońskiego w artykule „Wstrzymana profesura” opublikowanym we wrześniowym numerze „Forum Akademickiego”. Autor dowodzi w nim, że w przypadku postępowania profesorskiego dr. hab. Jerzego Gwizdały zachodzi podejrzenie naruszenia praw autorskich przez kandydata do tytułu. Podobnego zdania jest komisja ds. etyki w nauce działająca przy Polskiej Akademii Nauk. Jej opinia, obok obszernego materiału dowodowego, stanowiła podstawę do podjęcia przez Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały unieważniającej postępowanie profesorskie dr. hab. Jerzego Gwizdały.

Stał on na czele Uniwersytetu Gdańskiego od 2016 roku. W kwietniowych wyborach z powodzeniem ubiegał się o reelekcję – jego kandydaturę poparło 59 elektorów. Do czasu wyłonienia jego następcy uczelnią kieruje prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie