Życie akademickie

Od 1 października rusza kampania informacyjna „Aktywny Student”

Opublikowano: 13.09.2018

forum akademickie

Z początkiem roku akademickiego 2018/2019 Warszawski Instytut Bankowości rozpoczyna ogólnopolską kampanię informacyjną skierowaną do mediów studenckich „Aktywny Student” (AS). Celem projektu jest dotarcie do środowiska studenckiego z podstawami wiedzy z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa, rynku pracy czy nauki, a także promowanie kultury i działalności studenckiej.

Inicjatywa będzie realizowana w ramach działań Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich (OFMA) we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt „Aktywny Student” w okresie październik – grudzień 2018 r. będzie koncentrował się na czterech obszarach tematycznych: edukacja i biznes, kompetencje, czas wolny oraz cyberprzestrzeń. Według założeń organizatorów, z inicjatywą ma zetknąć się co najmniej 250 000 studentów, 50 mediów studenckich, 40 organizacji młodzieżowych oraz 30 instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego.

AS ma wyróżniać się nie tylko ciekawymi i sprofilowanymi pod kątem studentów treściami, ale również różnorodnością form aktywności.

– Współpracę z mediami studenckimi rozwijamy już od wielu lat przy okazji realizacji programów edukacji ekonomicznej, na czele z powołanymi przez Związek Banków Polskich, Programem sektorowym „Bankowcy dla Edukacji” – jednym z największych tego typu w Europie oraz Programem „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Projekt „Aktywny Student” to kolejna cenna inicjatywa wykreowana w ramach OFMA, tym istotniejsza, że doceniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które współfinansuje projekt. Mamy nadzieję, że wpłynie on pozytywnie na podniesienie poziomu wiedzy studentów na tematy ekonomii, cyberbezpieczeństwa czy możliwych płaszczyzn współpracy pomiędzy światem nauki a biznesu – powiedział wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Waldemar Zbytek.

W ramach współpracy z mediami studenckimi przygotowywane będą m.in. specjalne wydania audycji radiowej „3 grosze o ekonomii” przygotowywanej przez Akademickie Radio Kampus, teksty poradnikowe, infografiki wykorzystywane w mediach społecznościowych oraz materiały filmowe. Ponadto, planowane jest wydanie broszur edukacyjnych na temat mediów studenckich w Polsce oraz dobrych praktyk w zakresie współpracy świata nauki i biznesu.

Podsumowaniem kampanii będzie IV Krajowa Konferencja OFMA, która w dniach 30 listopada – 2 grudnia br. odbędzie się w Krakowie. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. debaty, warsztaty z udziałem znanych dziennikarzy, spotkania z rzecznikami prasowymi, a zwieńczeniem konferencji będzie udział w uroczystej gali Studenckich Nagród Dziennikarskich MediaTory. Więcej szczegółów od 1 października na stronie: www.ofma.info.pl/as

***

Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich (OFMA) to powołana w 2015 r. platforma współpracy redakcji studenckich z całej Polski. Funkcjonuje w ramach programów edukacji ekonomicznej powołanych z inicjatywy Związku Banków Polskich – „Bankowcy dla Edukacji” oraz „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.

OFMA to miejsce dyskusji na temat roli i przyszłości mediów studenckich, podejmowania wspólnych inicjatyw, rozwijania warsztatu dziennikarskiego, a także nawiązywania kontaktów.

Aktywność OFMA to m.in. doroczna Krajowa Konferencja z udziałem dziennikarzy mediów studenckich i ogólnopolskich, Studencka Strefa Medialna towarzysząca ważnym wydarzeniom i kongresom, bieżąca współpraca redakcyjna w zakresie działów dotyczących finansów, oszczędzania czy cyberbezpieczeństwa oraz cotygodniowa studencka audycja radiowa „3 grosze o ekonomii”.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie