Życie akademickie

Odwołanie rektor PWSZ w Kaliszu

Opublikowano: 13.02.2018

forum akademickie

To niezwykle rzadkie, żeby rektor został odwołany – pozbawiony mandatu – w trakcie kadencji. Tak się stało w przypadku dr hab. n. med. Magdaleny Pisarskiej-Krawczyk, prof. nadzw. PWSZ, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Jak informuje Zespół Informacji MNiSW w komunikacie na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kontrola w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu potwierdziła, że senat uczelni nie wyraził zgody na dodatkowe zatrudnienie pani rektor w ramach stosunku pracy w innej uczelni publicznej – Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ponieważ prof. Pisarska-Krawczyk mimo to nie zaprzestała dodatkowego zatrudnienia w UMP, minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął 12 lutego 2018 r. „rozstrzygnięcie nadzorcze polegające na stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu dr hab. n. med. Magdaleny Pisarskiej-Krawczyk (na podstawie art. 129 ust. 9 w związku z ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze. zm.)”. Tyle komunikat ministerstwa.

Dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk jest ginekologiem-położnikiem, onkologiem. Niegdyś kierowała Pracownią Urodynamiki Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Równocześnie była prorektorem ds. badań i współpracy z zagranicą kaliskiej PWSZ. Jako jedyna stanęła do konkursu na stanowisko rektora uczelni wiosną 2016 r., gdy dobiegała końca druga kadencja poprzedniego rektora prof. Jana Chajdy. Funkcję rektora PWSZ w Kaliszu pełniła od 1 września 2016 r. Jak się okazuje, kontynuowała zatrudnienie na części etatu na UMP, o czym nie poinformowała Senatu PWSZ, a miała na to cztery miesiące.

Jak pisze portal pulshr, w listopadzie 2017 r. parlamentarzyści z okręgu kalisko-leszczyńskiego skierowali pismo do ministra nauki, w którym przedstawili problemy z zarządzaniem kaliską PWSZ. Zarzucili byłej rektor, że swoimi działaniami doprowadziła do obniżenia statusu uczelni, która w obecnej sytuacji nie może starać się o uzyskanie statusu uczelni akademickiej. Odnotowali, że PWSZ nie przystąpiła do żadnych rankingów ogólnopolskich szkół wyższych ani do kategoryzacji jednostek naukowych. Zarzucili też byłej rektor, że zrezygnowała z grantu uzyskanego przez naukowców PWSZ w konkursie PO WER, nawet nie zawiadamiając o tym fakcie autorów. Wiadomo, że źródłem kłopotów, czy nawet konfliktu pani rektor ze środowiskiem uczelni były wprowadzane przez nią zmiany kadrowe w PWSZ. Zdaniem jednego z parlamentarzystów, rektor zmusiła do rezygnacji z funkcji dziekana Wydziału Medycznego profesora zwyczajnego, powierzając tę funkcję pracownikowi, który nie był samodzielnym pracownikiem naukowym, a funkcję prorektora powierzyła osobie legitymującej się jedynie doktoratem.

Wybory nowego rektora może zarządzić kanclerz uczelni. Minister nauki i szkolnictwa wyższego może wyznaczyć komisarza do czasu przeprowadzenia wyborów.

(r)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie