Konkursy

Ogłoszono laureatów Konkursu o Nagrodę Siemensa

Opublikowano: 2020-09-30

forum akademickie

Naukowcy z Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL zdobyli Nagrodę Siemensa dla zespołów badawczych. Uhonorowano także absolwentów za prace z zakresu automatyki i robotyki oraz elektrotechniki.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens, służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce oraz absolwentów uczelni wyższych. Do konkursu zgłaszane są prace związane z zakresem działalności firmy Siemens. Spośród zgłoszeń z całej Polski jury wybrało najlepsze prace, które mają szansę na wdrożenie i praktyczne wykorzystanie dzięki wsparciu firmy Siemens – fundatora nagrody.

W XXV edycji konkursu Nagrodę badawczą otrzymali: mgr inż. Piotr Dukalski, dr inż. Bartłomiej Będkowski, dr inż. Tomasz Wolnik, mgr inż. Tomasz Jarek z Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, za pracę pt. Silnik do zabudowy w kołach samochodów elektrycznych o zwiększonej gęstości mocy.

Nagrody promocyjne przyznano:

  • dr inż. Sandrze Lepak-Kuc z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej za pracę doktorską pt. Technologia wytwarzania przewodów elektrycznych z domieszkowanych włókien z nanorurek węglowych;
  • dr. inż. Patrickowi Strankowskiemu z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej za pracę doktorską pt. Sensorless Five-Phase Induction Motor Drive with Inverter Output Filter and Fault Detection Possibility.

Wyłoniono także laureatów X Konkursu o Nagrodę Siemensa dla absolwentów w zakresie automatyki i robotyki.

Nagroda I stopnia:

  • mgr inż. Fabian Bogusz z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pracę magisterską pt. Próbkowanie oszczędne w obrazowaniu dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego na potrzeby oceny właściwości mikrostruktury mózgu.

Nagroda II stopnia:

  • inż. Emil Andrzej Szmit z Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej za pracę inżynierską pt. Projekt sterownika analogowo-cyfrowego wykorzystującego mikroprocesor Atmel.

Nagroda III stopnia:

  • inż. Dominik Trocki z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej za pracę inżynierską pt. Opracowanie sterowania ręcznego oraz zrobotyzowanego stanowiska lakierniczego.

Poznaliśmy także zwycięzców IV Konkursu o Nagrodę Siemensa dla absolwentów w zakresie elektrotechniki.

Nagroda I stopnia:

  • mgr inż. Krzysztof Woźny z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pracę magisterską pt. Inteligentne narzędzia zarządzania rozproszonymi źródłami i magazynami energii elektrycznej.

Nagroda II stopnia:

  • inż. Jakub Tumidajski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej za pracę inżynierską pt. Comparative CFD Analysis of Vertical Axis Wind Turbines.

Nagroda III stopnia:

  • mgr inż. Tomasz Święchowicz z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską pt. Opracowanie modelu eksperymentalnego modułowego 4-gałęziowego przekształtnika typu T w zastosowaniu do niskonapięciowego stopnia DC/AC przetwarzania energii Transformatora Energoelektronicznego.

źródło: PW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie