Konkursy

Ogłoszono wyniki pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego

Opublikowano: 2019-02-20

forum akademickie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego, prowadzonego wspólnie z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST).

Do finansowania rekomendowano projekty sześciu polskich podmiotów. Wśród nich jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który zrealizuje dwa przedsięwzięcia: „Innowacyjne technologie produkcji składników funkcjonalnych pochodzenia mlecznego i rozwój nowych produktów” oraz Rozwój zaawansowanej metodologii dla wielosystemowych (BDS, Galileo i GPS) serwisów jonosferycznych czasu rzeczywistego”.

Ponadto Politechnika Wrocławska opracuje Nowoczesne nanostruktury na krzemie przeznaczone na emitery w podczerwieni, na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Efektywny katalizator dla pojazdów napędzanych silnikami Diesla: Podstawy i technologie usuwania NOx i PM”, z kolei Gdański Uniwersytet Medyczny poprowadzi projekt Krążące komórki nowotworowe w medycynie spersonalizowanej – efektywna metoda izolacji, analizy na poziomie pojedynczych komórek i wykorzystania w przewidywaniu odpowiedzi na leczenie.

W gronie laureatów są też dwa instytuty: Instytut Wysokich Ciśnień PAN („Wpływ defektów na własności przyrządów elektronicznych na bazie GaN”) oraz Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (Podwójny efekt supresji genu BCLllB w celowanej terapii nowotworów z komórek T).

Na dofinansowanie projektów polskich podmiotów NCBR przeznaczyło 3 mln euro. Aplikować można w następujących obszarach:

  1. Engineering and technical fields, including mechanical engineering, instrumentation technology, power and electrical engineering, mining engineering, metallurgical engineering and technology;
  2. Energy science and technology, including the development of new energy, clean coal utilization, renewable energy utilization;
  3. Material science, including bio-materials, nano-materials;
  4. Environmental science and technology, including environmental protection engineering, water resource management; preventing pollution and deforestation;
  5. Food science and technology, including food processing technology and food safety;
  6. Medicine, including health and medical technology;  medical technologies engineering including medical biotechnology, diagnostics and therapy civilization diseases, personalized medicine; new medicines;
  7. Information and communication technologies (ICT);
  8. Space research;
  9. Unmanned aerial vehicle technologies (UAV).

MK

Lista rankingowa polsko-chińskiego konkursu bilateralnego

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie