Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME

Opublikowano: 2019-03-06

forum akademickie

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej organizują IX Ogólnopolską Konferencję EPISTEME. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25–26 maja w Lublinie.

Konferencja EPISTEME ma na celu rzetelną, akademicką dyskusję dotyczącą filozoficznej refleksji w zakresie m.in. filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki. Przedstawiciele wielu dziedzin nauki podejmą próbę filozoficznego oglądu proponowanej tematyki celem jej aktualizacji oraz promocji nauki.

Jak czytamy w zapowiedzi wydarzenia, obecnie filozofowanie jest niezwykle popularne, głównie ze względu na szczególny czas w historii ludzkich dziejów. Dynamiczny rozwój otaczającej rzeczywistości, rozwój takich idei, jak konsumpcjonizm, hedonizm materialistyczny czy postmodernizm, wymaga tworzenia nowych myśli, koncepcji, a także przedefiniowania zastanych problemów i stanowisk.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkich pasjonatów filozofii. Gośćmi honorowymi będą: dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW z Zakładu Semiotyki Logicznej Wydziału Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL z Instytutu Filozofii Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; dr hab. Paweł Sikora, prof. AIR z Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie.

Szczegóły i formularz rejestracyjny: http://www.konferencja-episteme.pl/.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie