Szkoły wyższe

Opolskie porozumienie

Opublikowano: 08.03.2018

forum akademickie

Politechnika Opolska rozpoczęła współpracę z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 8 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu. Umowa regulująca zasady współdziałania podpisana została przez dr hab. inż. Krystynę Macek-Kamińską, prof. PO, prorektora ds. dydaktyki i Lucynę Dzikiewicz-Niski, dyrektora liceum.

W ramach powziętych założeń obie placówki zobowiązały się do udzielania sobie wzajemnego wsparcia w zakresie działalności edukacyjnej i promocyjno-informacyjnej. Licealiści otrzymają możliwość uczestnictwa w wykładach, pracach kół naukowych, a także różnych wydarzeniach akademickich, natomiast studenci i pracownicy Politechniki Opolskiej będą mogli zarówno realizować działalność badawczą w środowisku szkolnym, jak i działać na rzecz krzewienia wiedzy dotyczącej zalet studiowania na opolskiej uczelni.

az

(źródło: po.opole.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie