Życie akademickie

Opozycjoniści lat 80. pomogą NZS w obchodach jubileuszu organizacji

Opublikowano: 2019-08-26

forum akademickie

Powołano Komitet Honorowy Obchodów 40-lecia istnienia Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W inauguracyjnym spotkaniu uczestniczyli m.in. opozycjoniści z lat 80. związani z organizacją.

W wyniku pamiętnych wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980 roku, powstała pierwsza samorządna organizacja studencka – Niezależne Zrzeszenie Studentów. Działający od 22 września tamtego roku NZS był sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu politycznego w naszym kraju – stanowił w pewnym sensie młodzieżowy odpowiednik „Solidarności”. Organizacja skupiała wokół siebie młodych ludzi, którzy dążyli do demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, a także szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Od tamtego momentu minęło prawie 40 lat. Dla jej aktualnych członków, rok 2020 będzie okazją, aby zastanowić się nad przeszłością i przyszłością organizacji.

Z okazji zbliżającej się okrągłej rocznicy NZS, powołano Komitet Honorowy Obchodów 40-lecia istnienia Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Będzie on kierować głównymi wydarzeniami organizowanymi z tej okazji. Jego członkami zostali działacze organizacji z początkowego okresu jej istnienia, którzy w latach 80. działali w opozycji wobec ówczesnej władzy, a dzisiaj angażują się w życie społeczne swoich miast. Na czele Komitetu stanęła aktualna Przewodnicząca NZS – Patrycja Serafin.

Głównym celem tego gremium będzie wspieranie podejmowanych decyzji w zakresie realizacji obchodów, stanowienie ciała doradczego oraz reprezentowanie i wspieranie lokalnych wydarzeń. W jego skład wchodzą:

 • Jarosław Guzy – I Przewodniczący NZS,
 • Janusz Żabiuk – Białystok,
 • Piotr Wiaderny – Bydgoszcz,
 • Jacek Jancelewicz – Gdańsk,
 • Barbara Wnęk-Gabor – Katowice,
 • Adam Kalita – Kraków,
 • Przemysław Omnieczyński – Lublin,
 • Jerzy T. Zych – Łódź,
 • Andrzej Radke – Poznań,
 • Zbyszek Rykowski – Warszawa,
 • Hirek Wrona – producent koncertu,

a także aktualni członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów:

 • Patrycja Serafin – Przewodnicząca NZS,
 • Milena Adamczyk – Wiceprzewodnicząca ds. Historii i Alumnów,
 • Marcin Waryszak – Wiceprzewodniczący ds. Partnerów,
 • Damian Kowalczyk – Koordynator Obchodów 40-lecia.

Jubileuszowe obchody będą miały nie tylko ogólnokrajowy, ale także lokalny charakter. Rocznicowe wydarzenia odbywać się będą w siedmiu miastach: Poznaniu, Bydgoszczy, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku i Warszawie. Już teraz projektowany jest mural NZS-u, poza tym poszczególne uczelnie przygotowują szereg wystaw, spotkań i pikników, a także bieg charytatywny czy chociażby mecz piłki nożnej. W planach obchodów ogólnopolskich jest organizacja koncertu pod hasłem: „NZS Pokolenia Przemian” oraz II Balu Alumnów.

Poświęcenie, jakiego dokonali nasi poprzednicy w imię walki o wolność, zasługuje na najwyższe uznanie. My, jako młodzi ludzie, nie potrafimy przejść obojętnie obok naszej historii i staramy się ją pielęgnować na każdym kroku. Zależy nam, aby obchody okrągłej rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów zorganizowane były z jak największą starannością, dlatego już teraz zaczęły się przygotowania i powstał Komitet Honorowy Obchodów. W jego skład wchodzą byli działacze, których zaangażowanie w rozwój organizacji nie zgasło pomimo upływającego czasu. Do wspierania naszych działań zachęcam również pozostałych alumnów – każdy rodzaj pomocy się przydaapeluje Patrycja Serafin.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie