Badania

Pięć polskich ośrodków badawczych w sieci POLCRIN

Opublikowano: 2020-05-28

forum akademickie

Pięć ośrodków badawczych rozpoczęło współpracę w ramach POLCRIN. To krajowa sieć podmiotów prowadzących badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

POLCRIN (Polish Clinical Research Infrastructure Network) jest częścią ogólnoeuropejskiej Sieci Infrastruktur Badań Klinicznych (European Clinical Research Infrastructure Network). ECRIN, założona w 2004 roku jako projekt Unii Europejskiej, jest organizacją typu non-profit, która powstała, aby promować i ułatwiać prowadzenie międzynarodowych badań klinicznych. Jej działalność skupia się na badaniach klinicznych zainicjowanych przez sponsorów akademickich, a także przez małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora biotechnologii i wyrobów medycznych.

23 sierpnia ub.r. Polska – jako POLCRIN – oficjalnie dołączyła do sieci ECRIN, ze statusem tzw. obserwatora. Instytucją reprezentującą nasz kraj w ECRIN jest Agencja Badań Medycznych. Do sieci POLCRIN zostało włączonych pięć ośrodków:

  • Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, Reprezentant Krajowy),
  • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (dr n. med. Marek Migdał, Koordynator Krajowy ds. Badań Pediatrycznych),
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, Zastępca Reprezentanta Krajowego),
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (prof. dr hab. med. Jan Maciej Zaucha, Zastępca Reprezentanta Krajowego)
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Ireneusz Staroń, dyrektor Centrum Badań Klinicznych).

Obecnie do sieci ECRIN należy dwanaście krajów: dziewięć z nich posiada status członka (Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Węgry, Włochy i Portugalia), a pozostałe trzy mają status obserwatora (Polska, Słowacja, Szwajcaria). Tym samym sieć ECRIN obejmuje obszar zamieszkały przez około 350 mln obywateli Europy.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie