Szkoły wyższe

Pierwsza edycja dni otwartych WSEI w tym roku za nami

Opublikowano: 2017-02-20

forum akademickie

Przejażdżki samochodem elektrycznym, rozładowywanie korków w mieście z wykorzystaniem programów komputerowych, przenoszenie rzeczywistości do świata cyberprzestrzeni za pomocą skanera 3D – to nie fragmenty powieści science fiction, lecz niektóre z warsztatów, w których wzięli udział uczestnicy Dni Otwartych WSEI.

15 lutego swoje drzwi otworzyły Wydział Administracji i Ekonomii oraz Wydział Transportu i Informatyki WSEI. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się jak założyć i prowadzić własny biznes internetowy, zbadać swoje predyspozycje menedżerskie w oparciu o siatkę przywództwa Blake’a i Mouton lub testu M-ASTRA, potrenować umiejętność zarządzania prowadząc własne przedsiębiorstwo w formie gry symulacyjnej. Były też prezentacje możliwości wariografu, mikroskopu elektronowego oraz tokarki CNC, trening kreatywności w efektywnym uczeniu się oraz zajęcia dotyczące współczesnych zagrożeń terrorystycznych, sposobów pozyskiwania informacji od instytucji publicznych oraz bezpieczeństwa danych w cyberprzestrzeni.

W pierwszym z cyklu dni otwartych WSEI wzięło udział przeszło 600 osób – uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego.

Kolejne edycje odbędą się 24 lutego (Wydział Pedagogiki i Psychologii) oraz 28 lutego (Wydział Administracji i w godz. 9.00-13.30 do siedziby Wyższej szkoły Ekonomii i Innowacji przy ul. Projektowej 4.

Marek Szczodrak


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie