Sprawy nauki

Pierwsza tura wyborów do komitetów naukowych PAN zakończona

Opublikowano: 2019-12-30

forum akademickie

Ponad 9 tys. osób spośród blisko 10,7 tys. zarejestrowanych oddało ważne głosy w wyborach do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. W części z nich potrzebna będzie druga tura.

Procedurę wyborów do wszystkich komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na nową kadencję 2020–2023 uruchomiono na początku listopada. Aby wziąć w nich udział należało założyć konto w serwisie dostępnym pod adresem: https://wyborykomitety.pan.pl. Dotyczyło to nie tylko naukowców związanych z PAN, ale też przedstawicieli uczelni czy instytutów badawczych. Warunkiem było posiadanie tytułu: dr. hab., prof. dr. hab., dr. hab. inż., prof. dr. hab. inż.

Uprawnionych do głosowania, które po raz pierwszy przeprowadzono przez Internet, było ponad 30 tysięcy naukowców. Ostatecznie w systemie umożliwiającym oddanie głosu zarejestrowało się 10680 osób. Wybory rozpoczęły się 16, a zakończyły – 20 grudnia. Ważne głosy oddało 9075 osób. Na tym etapie zakończył się proces wyborów w większości komitetów. W pozostałej części konieczna będzie druga tura, ponieważ na ostatnim, a w kilku przypadkach także na przedostatnim miejscu kwalifikującym do składu komitetu, znalazło się po kilku kandydatów z jednakową liczbą głosów. I to właśnie tylko ich nazwiska będą widniały na listach wyborczych w drugiej turze głosowania. Każdy głosujący będzie mógł zaznaczyć tylko jedną osobę na liście. Druga tura odbędzie się w systemie wyborczym w dniach 7–9 stycznia. Ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone po 15 stycznia 2020 roku.

Komitety naukowe PAN pełnią ważną funkcję doradczą. Ich zadaniem jest m.in. opracowywanie stanowisk i ekspertyz naukowych dla administracji państwowej, pomoc w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych, opiniowanie aktów prawnych dotyczących nauki i kształcenia, wspieranie rozwoju poszczególnych dyscyplin naukowych i popularyzacja wyników badań. Członkami komitetów mogą być uczeni z PAN, jak i naukowcy spoza Akademii. Swoich reprezentantów wybierają przedstawiciele poszczególnych dziedzin (fizycy, chemicy, socjologowie itd.).

Źródło: PAN


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie