Szkoły wyższe

Pierwsze w Polsce interdyscyplinarne studia strategiczne

Opublikowano: 2019-02-07

forum akademickie

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uruchamia od nowego roku akademickiego interdyscyplinarne studia strategiczne. Będą się na nich kształcić specjaliści służb mundurowych i organizacji międzynarodowych.

Tego typu studia są nowością na polskim rynku edukacyjnym. Kierunek taki nie pojawiał się dotąd ani w ofercie uczelni cywilnych, ani wojskowych. Będą to czterosemestralne studia magisterskie (II st.), w których programie położono nacisk nie tylko na teorię, ale przede wszystkim praktykę. Zaplanowano 577 godzin wykładów i 830 godzin ćwiczeń.

– Adresujemy je do wszystkich chcących uczestniczyć w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym, jednak głównie do studentów kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe i wojskoznawstwo – mówi dr hab. Wiesław Łach, prof. UWM, jeden z koordynatorów kierunku i współautor programu kształcenia.

Nabór rozpocznie się w październiku tego roku. Dla kandydatów przygotowano 30 miejsc.

– Chcemy kształcić specjalistów wspomagających instytucje samorządowe, centralne w dostosowaniu się do szybko następujących procesów społeczno-politycznych. Potrafiących strategicznie spojrzeć w przyszłość i zabezpieczyć instytucje przed wszelkimi zagrożeniami. Nasi absolwenci będą umieli je przewidzieć i odpowiednio reagować – dodaje dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, zastępca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.

Absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w instytucjach związanych z wojskiem, obronnością, bezpieczeństwem narodowym, w służbach mundurowych, celnych, a także organach UE. Brak takich specjalistów jest obecnie odczuwalny na polskim rynku pracy.

– Strategia kojarzona jest najczęściej z wojskiem – otóż nie. Są przecież departamenty strategiczne w wielu instytucjach, nawet na szczeblu gminnym, są plany strategiczne, niestety często nie spełniają swej roli. Potrzebna jest grupa specjalistów umiejących myśleć wbrew schematom, potrafiących opracować plany rozwoju i zabezpieczyć je w przypadku nagłych sytuacji kryzysowych, np. związanych z terroryzmem – twierdzą koordynatorzy.

Program nauczania obejmuje np. gry strategiczne, czyli symulowane na komputerze sytuacje kryzysowe, które będzie trzeba rozwiązać; wizualizację informacji, techniki negocjacji i komunikacji.

– Mamy przedmiot myślenie przyszłościowe, czyli umiejętność przewidywania trendów rozwoju społecznego; będą zajęcia z myślenia i działania projektowego, dające konkretne umiejętności przygotowywania projektów i wdrażania ich; pokażemy jak wygląda bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – jak unikać i blokować zagrożenia; studenci dostaną wiedzę o działalności misji humanitarnych, jak taką działalność kreować. Będą też zajęcia ze znajomości protokołu dyplomatycznego – wylicza dr hab. Pytasz-Kołodziejczyk i dodaje, że wszystkie przedmioty poprowadzą wykładowcy z Wydziału Humanistycznego UWM. Praktyki będą odbywane w tych urzędach, gdzie funkcjonują departamenty zajmujące się strategią w szerokim rozumieniu.

– Tragiczne wydarzenia w styczniu w Gdańsku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazują, jak potrzebni są specjaliści potrafiący przewidzieć wszelkie możliwe zagrożenia. Właśnie takich ludzi brakuje – asertywnych, liderów wprowadzających w życie plany strategiczne i potrafiących przekonać, że nie wolno bagatelizować możliwych zagrożeń, chociaż wydają się mało realne. Obecnie budujemy odpowiednie procedury, ale na podstawie tego, co się stało. Chodzi natomiast o to, aby uprzedzać błędy, abyśmy byli mądrzy przed szkodą – podsumowują organizatorzy.

Szczegółowe informacje znajdują się na: http://www.uwm.edu.pl/historia/index.php/ogloszenia/1968. W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaoferuje kandydatom 72 kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych (filia w Ełku oferuje 3 kierunki).

Małgorzata Hołubowska

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie