Konferencje

Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej

Opublikowano: 2020-09-24

forum akademickie

W piątek, 25 września, rozpoczyna się dwudniowy Kongres Filozofii Polskiej. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Filozofii w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego.

„Filozofia jako dążenie do wiedzy całościowej o rzeczywistości jest z założenia refleksją uniwersalną. Jednakże będąc dziedziną kultury kształtowanej przez człowieka i mającej na niego wpływ, uwzględnia nie tylko nasze ogólnie potrzeby intelektualne, wspólne dla wszystkich kultur, ale także te, które wynikają ze specyficznych doświadczeń historycznych i innych czynników. Dlatego też, tak jak istnieje polska literatura czy muzyka, która ukształtowała się jako coś odrębnego wśród literatur i muzyk innych krajów, tak istnieje też polska filozofia, będąca wytworem narodu polskiego i zrodzona oraz rozwinięta przez jego przedstawicieli. Jej najwięksi przedstawiciele to między innymi Józef M. Hoene-Wroński, Józef Gołuchowski, Bronisław Trentowski, Karol Libelt, August Cieszkowski, Kazimierz Twardowski, Wincenty Lutosławski, Kazimierz Ajdukiewicz, Roman Ingarden. Należy przypominać o jej tradycji, badać ją sumienie, szukać w niej inspiracji dla myśli współczesnej oraz dbać, aby znalazła należne miejsce w dziejach filozofii światowej. Należy podjąć trud jej dalszego rozwoju” – piszą w zapowiedzi Kongresu jego organizatorzy.

Zaplanowano następujące sekcje tematyczne:

  • Sekcja Historii Filozofii Polskiej
  • Sekcja Ontologii i Epistemologii
  • Sekcja Filozofii Politycznej i Społecznej
  • Sekcja Filozofii Dziejów i Filozofii Religii
  • Sekcja Antropologii Filozoficznej i Etyki
  • Sekcja Estetyki i Filozofii Kultury
  • Sekcja Filozofii Języka i Logiki
  • Sekcja witkiewiczowska
  • Sekcja rosyjskojęzyczna
  • Sekcja anglojęzyczna

Wydarzenie adresowane jest do osób, które zajmują się filozofią polską, czy to zawodowo, czy też z zamiłowania. Z uwagi na obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa Kongres będzie miał formę hybrydową: część uczestników (pierwszeństwo będą mieli przewodniczący sekcji, profesorowie i organizatorzy) będzie miała możliwość udziału na zasadzie tradycyjnej (stacjonarnej), a pozostali goście (w tym z zagranicy) będą pracować zdalnie (online). Przewidziana jest ogólnopolska transmisja wideo z sesji plenarnej obrad.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO, a przewodniczącym Komitetu Programowego dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO. Program ramowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://kongresfilozofiipolskiej.pl.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie