Konkursy

Pierwszy laureat MOZARTA

Opublikowano: 2020-06-18

forum akademickie
Źródło: arch. prywatne

Dr hab. Karol Nartowski z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu został pierwszym laureatem międzynarodowego dwustronnego konkursu MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze.

Naukowiec z Katedry Technologii Postaci Leku na Wydziale Farmaceutycznym UM we Wrocławiu otrzyma ponad 1 mln zł na realizację projektu „Polimorfizm w kokryształach przez eksperyment i teorię”. Badania będą prowadzone we współpracy z Priv.-Doz. Dr. Doris E. Braun z Uniwersytetu w Inssbrucku. Dzięki współpracy polskich i austriackich naukowców w ramach jednego projektu możliwe będzie kompleksowe zrozumienie procesów powstawania kokryształów zarówno w teorii, jak i poprzez zastosowanie eksperymentalnych metod syntetycznych, a także określenie właściwości otrzymanych kokryształów. W oparciu o otrzymane wyniki opracowane zostaną wytyczne określające metody kontrolowanego poszukiwania kokryształów oraz ich odmian polimorficznych.

– Kokryształy farmaceutyczne są obiecującymi materiałami złożonymi z dwóch lub więcej cząsteczek, z których co najmniej jedną stanowi lek. Cieszą się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ umożliwiają modyfikację ważnych właściwości farmaceutycznych materiałów, tj. stabilności, ściśliwości, smaku lub rozpuszczalności, co z kolei może poprawić wchłanianie leku w organizmie. Modyfikacje te stanowią atrakcyjne rozwiązanie w projektowaniu nowatorskich, ulepszonych leków zarówno z perspektywy akademickiej, jak i przemysłowej, gdyż nie zmniejszają terapeutycznych korzyści leków – tłumaczy wrocławski naukowiec.

Dodaje, że współcześnie poszukiwanie i synteza kokryształów w znacznej mierze opiera się na metodzie „prób i błędów” z wykorzystaniem kilku opisanych technik eksperymentalnych. Wcześniejsze badania miały na celu poszukiwanie nowych kokryształów i niewielką uwagę poświęcały możliwości występowania polimorfizmu w kokryształach, tj. układów o takim samym składzie lecz różnym, przestrzennym rozmieszczeniu cząsteczek w krysztale. A to w znacznym stopniu może wpływać na właściwości i skuteczność postaci leku.

Konkurs MOZART przeprowadza Narodowe Centrum Nauki przy współpracy z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF). W konkursie można sfinansować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne niezbędne wydatki związane z realizacją projektu. Budżet całego przedsięwzięcia wynosi 5,5 mln zł, a jego adresatami były polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogły ubiegać się o sfinansowanie projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, a zaplanowane badania muszą zostać zrealizowane w ciągu 24 lub 36 miesięcy.

MK, źródło: NCN


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie