Życie akademickie

Piotr Müller na czele Zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie reformy

Opublikowano: 2018-09-11

forum akademickie
Źródło: MNiSW

7 września 2018 r. zarządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał Zespół do spraw wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Jego przewodniczącym został Piotr Müller, podsekretarz stanu w MNiSW.

W skład zespołu weszli także: Bartłomiej Banaszak, Magdalena Bem-Andrzejewska,  Marcin Czaja,  Aleksander Dańda,  Alicja Duda,  Marcin Gubała,  Andrzej Kurkiewicz, Jarosław Oliwa,  Alicja Steć, Juliusz Szymczak-Gałkowski, Mariusz Zielonka, Piotr Ziółkowski i Ewelina Pietrołaj (sekretarz).

Do zadań Zespołu należy:  „analizowanie zagadnień o charakterze organizacyjnym, proceduralnym i prawnym, związanych z wdrażaniem reformy; monitorowanie procesu wdrażania reformy w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki; opracowywanie rozwiązań zmierzających do poprawienia otoczenia prawnego reformy”.

Źródło: MNiSW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie